Tech

Hva er best, tre eller betong?

Østfoldforskning sa nylig at det ikke er grunnlag for generelt å hevde at tre er mer miljøvennlig enn betong. Nå får de svar på tiltale.

MATERIALUENIGHET: Valle Wood blir et ensomt trebygg i en betongjungel. Hvilket materiale som er minst miljøvennlig hersker det imidlertid tvil om. Ill.: Lund+Slaatto Arkitekter
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

– Det er ikke grunnlag for å generelt hevde at tre alltid er mer miljøvennlig enn betong, eller motsatt. Derimot er det gode grunner for å alltid etterspørre lavutslippsmaterialerm, sier daglig leder Katharina Th. Bramslev i Grønn Byggallianse i en pressemelding.

Hun ber bransjen skape innovasjon ved å kreve materialer med lave utslipp.

LES OGSÅ: Betong er grønnere enn trær

Materialer står for en fjerdedel av utslippene fra bygg- og eiendomssektoren. Valg av materialer med lave klimagassutslipp er ett av strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

– Her kan bevisste utviklere ta valg som virkelig bidrar til bærekraftig omstilling. Samtidig finnes det ingen fasit på hvilket materialvalg den ambisiøse bør ta. Å finne frem til de gode løsningene er ikke enkelt på egen hånd, og særlig ikke om man er den som går opp løypa, påpeker hun.

Nylig påsto Østlandsforskning i en rapport at det ikke er grunnlag for generelt å hevde at tre er mer miljøvennlig enn betong. Bramslev på sin side nyanserer kunnskapen om materialer.

LES OGSÅ: Sparer hundrevis av millioner på gjenbruk

– Rapporten underbygger først og fremst at man må ha et helhetlig perspektiv for å finne de virkelig bærekraftige løsningene. I noen tilfeller vil utstrakt bruk av tre tilfredsstille strenge klimakrav. I andre tilfeller vil lav- og nullutslippsbetong eller kombinasjoner av tre og nullutslippsbetong kutte utslippene mest, påpeker hun og viser til at rapporten gir viktig innsikt i hvordan velge riktige materialer i byggeprosjekter.

– En av de viktigste konklusjonene i rapporten er at tverrfaglige analyser er avgjørende for å finne de mest klimaeffektive materialene og løsningene for et konkret prosjekt, understreker hun.

Det er ifølge Bramslev ikke faglig grunnlag for å legge føringer for valg av ett materiale i bestillinger, lovverk eller finansiering. Å heller etterspørre dokumentasjon på lave utslipp i stedet for å etterspørre spesifikke materialer vil dessuten stimulere til produktforbedring i alle materialgrupper.

LES OGSÅ: Vil bevare mange flere bygninger

– Omstillingen i bygg- og eiendomssektoren er i gang, men går for sakte. Når utslipp fra bygningsmaterialer står for vesentlige klimagassutslipp må vi ha gode virkemidler. Tiden er moden for å sette et tak for klimagassutslipp fra materialer i teknisk forskrift. TEK er et viktig virkemiddel for å sette fart i omstillingen og stimulere til innovasjon, sier hun.

Norske byggherrer, med Statsbygg i spissen, har lenge etterspurt materialer med lave klimagassutslipp. Det har ført til at norskproduserte byggeprodukter har lave utslipp sammenlignet med utenlandske.

– Ved å opprettholde trykket på etterspørselssiden vil denne utviklingen fortsette, og gi norske produsenter et stort fortrinn når nå også utenlandske byggherrer forventes å ha fokus på dette. I andre land har det til nå vært mest fokus på å redusere utslipp fra fossil energi til oppvarming av bygg, men vi ser nå at dette er i ferd med å endre seg, sier hun.

Utradisjonelle aktører inn i kjøpesentrene
Play
Usbl kjøpte på Frysja (+)
Transaksjoner
Vika Project Finance kjøpte i Asker
Transaksjoner
– Ikke realistisk med høysikkerhetsfengsel på Bredtvet (+)
Utvikling
Solgte 70 prosent umiddelbart (+)
Bolig
Ikke gå glipp av noe! Meld deg på nyhetsbrev her!
Fastlåst om infrastruktur-modeller for mva
Juss
Blir løpt ned når de lanserer fond med dette (+)
Analyse
Eiendomsskatt for næringseiendom: Det lønner seg å prute
Juss
Investorene vil kjøpe mer eiendom
Aktuelt

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.