SAMARBEIDER: Fra venstre: Petter Stølen, Tor Sætrang, Åshild Sæther Engen, Arvid Bakken og Terje Skog Jenssen.
SAMARBEIDER: Fra venstre: Petter Stølen, Tor Sætrang, Åshild Sæther Engen, Arvid Bakken og Terje Skog Jenssen.

Unloc med viktig avtale

Unlocs digitale nøkler skal bli en del av Sør-Østerdalsregionens tiltak for å forenkle de kommunale tjenestene.

Publisert

Det er med Doro Care og Sør-Østerdalsregionen at Unloc nå skal samarbeide om å tilby digitale nøkler. Doro Care, som er en ledende leverandør av digitale omsorgsløsninger, har i samarbeid med Elverum tatt frem et konsept som sikrer effektiv administrasjon av digitale nøkler, og løsningen er basert på Unlocs teknologi. De andre kommunene i regionen skal også inn i prosjektet.

De digitale nøklene skal sørge for sømløs tilgang til kommunale tjenestemottakere og muliggjøre akutt tildeling av midlertidige nøkler til helsepersonell. Løsningen skal frigjøre all den tiden som i dag går med til håndtering og administrasjon av fysiske nøkler.

– Vi ønsket en helhetlig løsning som favner alle som kan behøve akutt eller varig tilgang til boliger, og som dekker mer enn bare kommunens behov. Denne løsningen passer godt inn i vårt arbeid for at folk skal kunne bo hjemme lengre, og fortsatt være herre over egen livssituasjon, sier prosjektkoordinator i regionrådet for Sør-Østerdal, Tor Sætrang.

– Digital nøkkelformidling er en naturlig utvidelse av vår eksisterende 24/7 tjeneste. I dag administrerer vi ca. 15.000 fysiske nøkler og kjenner daglig på den friksjonen det medfører. Vi har lenge vært på søken etter en universell løsning som forener flere digitale låssystemer, er skalerbar og møter krav til sikkerhet og sporing, sier Daglig leder i Doro Care AS, Arvid Bakken.

Nødsentralene 110 og AMK i Innlandet er også involvert i prosjektet.

– Vi skal åpne dører for alle, overalt. Vi er stolte og ydmyke av at vi, sammen med Doro Care og kommunene i Sør-Østerdalen, skal gjør hverdagen enklere og trtggere for folk, sier Head of Sales i Unloc, Terje Skog Jenssen.

Powered by Labrador CMS