Tech:

PROPTECH-TRENDER: I 2022 tror Mikkel H. Røisland, prosjektleder for salg & marked i Stor-Oslo Eiendom at samspillet mellom miljø og teknologi vil spille en viktig rolle for eiendomsbransjen.

Teknologi skal bidra til det grønne skiftet

Stor-Oslo Eiendom satser på teknologi som gir mer innsikt og forståelse for det grønne skiftet.

Publisert

Mikkel H. Røisland, prosjektleder for salg & marked i Stor-Oslo Eiendom tror grønn teknologi blir det største fokusområdet innen proptech i 2022.

– Teknologi som bidrar til å løfte bransjen videre inn i det grønne skifte og som fremmer aktørenes muligheter til å skaffe seg en økt posisjon innen bærekraftsatsningen, og sikrer nye markedsandeler, sier han.

Bærekraft er komplekst og Stor-Oslo Eiendom er spesielt på jakt etter teknologi som kan bidra innenfor klimagassregnskap, sirkulær økonomi, sosial bærekraft og valg av riktig materialer i prosjektene deres.

– Vi ønsker å invester i teknologi som bidrar til mer innsikt og forståelse for det grønne skiftet. Teknologi som bidrar til økt lønnsomhet for bransjen (kunder, utbyggere, storsamfunnet) i form av energisparing i produksjon og drift, reduksjon i materialbruk og reduksjon i klimagassutslipp, fremhever Røisland.

I dialog med flere proptech-selskaper

Her er Stor-Oslo Eiendom i dialog med flere selskaper som kan gå direkte inn i deres verdikjede og være med å effektivisere og forbedre hvert enkelt prosjekt, og porteføljen i sin helhet.

– Blant annet er ombruk på byggeplassene våre et satsningsområde vi prioriterer høyt sammen med våre entreprenører. Her er vi også i dialog med flere spennende aktører som kommer med ny teknologi som vil bidra til å kunne forenkle og tilgjengeliggjøre ombruk i større grad, sier han og fortsetter:

– Vi ser også flere interessante selskaper innenfor deling av data på tvers av verdikjeden, som blant annet kan bidra til å forbedre/effektivisere drift av bygg, gjøre det enklere å forstå brukermønsteret til innbyggerne i området vi utvikler, knytte riktige tilbud på bygulvet tettere opp mot boligkjøpere og totalt sett gi oss mer innsikt for å utvikle de riktige produktene i de markedene vi utvikler i.

Røisland henviser videre til flere interessante plattformer mot salg, kundereisen og tilvalg på vei opp.

– Disse vil hjelpe oss å effektivisere prosessen og ikke minst sørge for en bedre kundereise, fra kunden kjøper bolig av oss og ut reklamasjonsperioden på 5 år etter overtatt bolig, avslutter han.

Powered by Labrador CMS