AMBISJONER: Seniorkonsulent Per Muri i Sparebank 1 Forsikring ser muligheter til å kutte energibruken videre etter samarbeid med Morten Huses Properate.

Energibruken ned med 40 prosent - ny avtale skal kutte enda mer

Sparebank 1 Forsikring har redusert energibruken i eiendomsporteføljen med rundt 40 prosent siden 2015. Nå inngår de avtale med Properate for å få ytterligere fart på miljøarbeidet.

Publisert

Med en eiendomsportefølje på 150.000 kvadratmeter, ser Sparebank 1 Forsikring store muligheter for å effektivisere energibruk og minimalisere miljøbelastningen fra de mange eiendommene.

– Siden 2015 har vi redusert energiforbruket i eiendomsporteføljen med rundt 40 prosent. Datadrevne beslutninger og smarthusteknologi effektiviserer forvaltningen av porteføljen, samtidig som miljøbelastningen og kostnader reduseres betydelig, sier Per Muri, seniorkonsulent energi og miljø eiendom i SpareBank 1 Forsikring eiendomsenheten.

Forsikringsgigantens eiendomsvirksomhet har nå inngått avtale med proptech-selskapet Properate for å få smarte bygg hvor energibelastningen bestemmes av bruksmønsteret, byggene i porteføljen lærer av hverandre og avvik og feil registreres umiddelbart uten unødvendig tidsforskyvning på utbedring.

Properate AS har utviklet et overordnet digitalt verktøy og operativsystem som optimaliserer energibruk, kutter kostnader og overvåker eiendom. Overvåkning og optimalisering av eiendom skjer i «nåtid» gjennom bruk av digitalisering og maskinlæring (AI), og formålet er å effektivisere teknisk drift av eiendom og portefølje.

– Vår tjeneste gir helt nye muligheter for bærekraftig drift av eiendom ved å eliminere unødvendig energiforbruk og forlenge levetiden til tekniske anlegg. Dette innebærer blant annet å tilrettelegge for riktig bruk av anleggene gjennom dynamisk drift, kartlegge bruksmønster i bygg og benytte data fra utenforliggende kilder som eksempelvis Yr og Nordpool, sier Morten Huse, Co-Founder og CEO i Properate.

Ifølge Muri vil bruk av Properate-teknologien fører til bedre kontroll over byggene, lavere kostnader og verdifull data for dokumentasjon av bærekraft-tiltakene som gjøres.

– SpareBank 1 Forsikring tar bærekraft på alvor, og dette skal prege vår daglige drift av eiendommene. Våre erfaringer viser at det er nødvendig å tilgjengeliggjøre data fra våre tekniske systemer – ikke bare som en indikator på arbeidet som blir gjort, men som bærende element i daglig drift av eiendommene. Vi er overbeviste om at dette bidrar positivt på vei mot en grønnere eiendomsbransje, avslutter Muri.

Powered by Labrador CMS