200.000 KONTORBRUKERE: Anders Berggren i Malling & Co, Sonja Horn i Entra og Truls Nergaard i Storebrand Eiendom har 200.000 kontorbrukere som kan ta i bruk den nye tjenesten.

Eiendomskjemper lanserer nytt teknologiselskap – vil satse internasjonalt

Entra, Storebrand Eiendom og Malling & Co går sammen om et proptech-selskap som skal gi deres mer enn 200.000 kontorbrukere en sømløs brukeropplevelse.

Publisert Sist oppdatert

Det nye proptech-selskapet skal videreutvikle en digital plattform som knytter sammen en rekke ulike kontortjenester og tekniske løsninger.

– En felles utfordring i vår bransje er liten grad av standardisering av tekniske systemer i byggene. Det gjør det vanskelig å ta i bruk og skalere nye tekniske løsninger som kan bidra til bedre kundeopplevelser, miljøtiltak eller driftsforbedringer på en kostnadseffektiv måte. Aktørene i eiendomsbransjen er derfor tjent med å jobbe sammen for å utvikle noen felles standarder, sier Sonja Horn, administrerende direktør i Entra.

Entra, Storebrand Eiendom og Malling & Co har ambisjoner om å sette en ny standard for digitale tjenester i eiendomsbransjen. De mener samarbeidet er unikt i norsk sammenheng, med tre ledende eiendomsselskaper som har funnet tonen med ambisjon om et felles digitalt løft. Selskapet skal videreutvikle en allerede etablert tjenesteplattform som Entra har utviklet og tatt i bruk på enkelte av sine bygg med store effektivitetsgevinster.

– Sammen med Storebrand Eiendom og Malling vil vi sikre selskapet stabil og solid kundemasse som muliggjør en betydelig satsning der vi er enige om målet, sier Horn.

Samlet har de tre eiendomsselskapene til sammen rundt 4,5 millioner kvadratmeter kontoreiendom i sine eiendomsporteføljer.

Etter pandemien har flere av kontorbrukerne endret sine vaner, noe som gjør at det stilles større krav for å gjøre kontoret attraktivt for arbeidstakerne og for bedrifter som ønsker sine ansatte tilbake på arbeidsplassen. De tre partnerne mener enklere digitale brukergrensesnitt vil være viktig i denne prosessen.

– Som en ledende eiendomsforvalter har vi stort fokus på eiendomsteknologi og innovasjon. Vi ser frem til å bidra i utviklingen av en felles digital plattform for kontoreiendommer som knytter en rekke ulike løsninger sammen. Ny teknologi gir oss mulighet til å tilby en mer sømløs og bedre kontoropplevelse for leietakere og deres ansatte, forbedre vårt forvaltningsprodukt samt forenkle vår egen administrasjon, sier Anders Berggren, administrerende direktør i Malling & Co.

Som finanskonsern har Storebrand høye krav til sikkerhet og personvern. De har gjennomført betydelig due diligence av plattformen som er utviklet, og resultatet er overbevisende.

– For oss vil denne plattformen bidra til at vi kan tilby sikrere og mer transparente tjenester til våre leietakere og kontorbrukere. Når mesteparten av administrasjonen skjer i én plattform, vil det bli lettere å kontrollere at alt skjer i henhold til gjeldende GDPR-lovverk. Ved at brukerne, og tilhørende data, importeres og fjernes automatisk, erstattes flere manuelle prosesser for import av brukerdata til lignende løsninger, sier Truls Nergaard, CEO i Storebrand Eiendom.

Digital plattform

Selskapet skal levere en digital plattform som dekker basisbehovet av digitale tjenester for moderne bruk av et kontorbygg. Funksjonene vil være egenutviklede, men der det er behov for ytterligere tjenester, vil den belage seg på tredjepartsløsninger som kobles sammen med plattformen.

– Vi vet at våre kunder ønsker seg mer funksjonalitet som gjør arbeidshverdagen både enklere og mer tilrettelagt. Testfasen har vist oss at teknologien fungerer og løser behovene til kontorbrukerne på en mer smidig måte, samtidig som den forenkler og effektiviserer driften av bygget, sier Horn.

Teknologiselskapet, som foreløpig ikke har et navn, henvender seg til tre målgrupper: kontorbrukere, leietakere og gårdeiere selv. For kontorbrukerne vil plattformen tilby de best brukte digitale tjenestene i et kontorbygg. Eksempler på dette er besøksregistering, digitale adgangskort, møteromsbooking og betaling i kantine, som er utviklet i selve plattformen.

– Løsningen inneholder også innebygget funksjonalitet for å samle inn data fra sensorer i byggene som gjennom å koble opp mot driftsanleggene kan bidra til å sikre et godt innemiljø samtidig som byggene driftes mest mulig energieffektivt, sier Nergaard.

Plattformen vil fortløpende rulles ut på Storebrand Eiendom, Malling og ytterligere av Entra sine bygg, samtidig som den videreutvikles i takt med nye behov.

Internasjonale ambisjoner

 – Det nye selskapet har en kommersiell strategi som innebærer at vi ser for oss en ekspansjon, både i Norge så vel som internasjonalt. Skal vi flytte bransjen i riktig retning må vi samarbeide bredt slik at vi alle kan løfte kundeopplevelsen til det neste nivået, sier Horn.

De tre eierselskapene ser etter ytterligere strategiske partnere som kan investere og samtidig bidra med kundegrunnlag i form av flere eiendommer.

Powered by Labrador CMS