Knut Ivar Grue, senior prosjektleder i GK

– Skal revolusjonere måten vi dokumenterer eiendomsdrift på

Nå lanserer GK tjenesten smart digital driftsstøtte som gir mulig innsparing på opptil to timer hver dag for eiendomsdrifteren.

Publisert

– Smart digital driftsstøtte handler om at vi ved hjelp av datainnsamling fra tekniske systemer i bygg kan overvåke hvordan disse systemene presterer over tid. Dataene fra systemer i bygg kombineres med avansert datateknologi for å identifisere hvilke deler som må inspiseres, justeres, utbedres eller skiftes ut. Det revolusjonerer måten vi dokumenterer eiendomsdrift på, sier Knut Ivar Grue, senior prosjektleder i GK, som sammen med blant andre forretningsutvikler Knut Arne Finsmyr har stått sentralt i utviklingen av tjenesten siden 2021. Smart digital driftsstøtte er et konsept som har vært diskutert innen eiendomsdrift og -forvaltning i lang tid, uten at teknologien eller markedet har vært helt klart for det. Inntil nå.

Ifølge Grue er dette de største fordelene med tjenesten:

  • Med digital sensorovervåkning av tekniskeystemer i bygg kan tusenvis av sjekkpunkter kontrolleres automatisk hver dag, i stedet for tradisjonell, manuell kontroll av langt færre punkter – per år.

  • Slik får eiendomsforvalter og driftssjef full oversikt over hvilke komponenter på bygget som er modent for utskiftning – før de havarerer. Det er lønnsomt og gir forutsigbarhet både for budsjettet og driften.

  • Når systemet identifiserer komponentene som faktisk trenger inspeksjon og utbedring, kan rett fagperson sendes til rett sted, i stedet for at det for eksempel rykker ut en elektriker på bygget når det egentlig trengs en kjøletekniker.

  • Smart digital driftsstøtte bruker også sensorteknologien til å overvåke tekniske anlegget slik at for eksempel ventilasjon og temperaturstyring kan optimaliseres. Registrerer systemene at luftkvaliteten går ned eller utetemperaturen endres, kan systemene justeres deretter – før brukere opplever at det er for varmt og det er dårlig inneluft. Det minsker energiforbruket, kutter strømregningen og reduserer klimafotavtrykket.

Etter to år med erfaringer fra utvikling og testing, viser pilotprosjektene en mulig innsparing på opptil to timer hver dag for eiendomsdrifteren.

– Det vi ser er at det er mulig å helt eller delvis automatisere kontrollen av rundt 50 prosent av alle sjekkpunkter på et bygg. Det frigjør mye verdifull tid, avslutter Grue. a

Smart digital driftsstøtte ble rullet ut hos de første kundene av GK i april, blant annet Olav Thon Gruppens kjøpesenter Tillertorget utenfor Trondheim. Der skal driften av rundt 27.000 kvadratmeter endres fra 900 manuelle kontrollpunkter i året til 4000 automatiske – hver dag.

Powered by Labrador CMS