Tech:

VIKTIG BATTERI: Elbilenes batteri kan spille en viktig rolle i å ta unna presset når strømforbruket er på det høyeste.

Nytt prosjekt jobber med å ta ut potensialet for strømlagring i elbilbatterier

Positive City ExChange utvikler og tester løsninger som skal utnytte kapasiteten i bilbatteriene bedre. Det kan gi inntekter for borettslag og eiere av næringsbygg.

Publisert

Trondheim kommune og Avis Budget Groups datterselskap Zipcar er sentrale i EU-prosjektet Positive City ExChange (+CityxChange), som utvikler og piloterer løsninger for at fremtidens bildeling kan skje på mest mulig bærekraftig måte. Det kan gi inntekter og sparte strømutgifter til de som eier elbilen, borettslag, nabolag, kommune og eiere av næringsbygg.

HAR TROEN: Donald Hayes, Avis Budget Group Norge.

– Ved hjelp av elbiler fra Zipcar, som er koblet til nettet via ladere som både kan ta imot og sende strøm tilbake til nettet (V2G), mener vi å ha funnet en løsning mange vil nyte godt av, sier prosjektleder Bjørn Ove Berthelsen i Trondheim kommune. 


– Vi tror at våre tjenester og særlig bildelingstjenestene, vil bli en viktig del av morgendagens mobilitetssystem. Økende fokus på bærekraft, klima og miljøspørsmål og sirkulærøkonomi er viktige drivere. Sammen med økende biltrafikk og strenge restriksjoner på parkering vil dette bidra til mer bruk av delingsløsninger i framtiden, sier Donald Hayes General Manager i Avis Budget Group Norge, som også eier Zipcar i Norge.

Det er stort potensial for den omfattende effekt- og energireserven i batteriene i landets mer enn 500 000 elbiler. Dersom alle Norges 3 millioner biler hadde gått på strøm, ville de hatt en lagringskapasitet som et stort norsk vannkraftverk. – Når bilene er koblet til nettet, kan batteriene fungere som store lokale powerbanks. Dette gir flere fordeler. Batteriene kan lades opp når strømprisene er lave, mens strømmen kan selges når prisene er høye. Det gir sparte kostnader og inntekter for eierne av bilene og potensielt lavere kraftpriser for forbrukere, sier Berthelsen.

Strømforbruket i Norge øker raskt, samtidig som det eksporteres rekordstore mengder strøm ut av landet. Det gir sammen med økte svingninger i kraftproduksjon som følge av økt andel vindkraft, større svingninger i kraftprisen. Da vil presset på strømprisene øke i timene hvor forbruket er størst og tilbudet minst.

– Det er derfor stort behov for denne typen løsninger som vi tester ut i +CityxChange. Bedrifter som eier parkeringsplasser der bilene lader kan benytte elbilbatteriene til å hente strøm direkte dersom strømprisen er høy. Borettslag som produserer egen strøm kan mellomlagre strømmen her før de bruker den eller selge den ut på nettet, forteller Bjørn Ove Berthelsen i Trondheim kommune. 


Powered by Labrador CMS