Tech:

STORT POTENSIAL FOR FORBEDRINGER: – Når vi vet at bygg og eiendom står for om lag 40% av klimagassutslippene i verden og bransjen er en av de minst digitaliserte, er det åpenbart et stort forbedringspotensial her, sier Renate Straume i Varig Technologies.
STORT POTENSIAL FOR FORBEDRINGER: – Når vi vet at bygg og eiendom står for om lag 40% av klimagassutslippene i verden og bransjen er en av de minst digitaliserte, er det åpenbart et stort forbedringspotensial her, sier Renate Straume i Varig Technologies.

Ny teknologi skal hjelpe eiendomsbransjen å nå bærekraftsmål

Med Varig bærekraftsoftware får du omsatt bygningsrelevant data til konkrete tiltak linket opp mot FNs bærekraftsmål. Løsningen dekker i dag over 100.000 kvadratmeter bygningsareal.

Publisert

Bærekraftsarbeid har fått fotfeste i eiendomsbransjen. Samtidig mangler bransjen nødvendige verktøy som gjør det kostnadseffektivt, målbart og enkelt. Sivilingeniør og gründer, Renate Straume, har lenge hatt lyst til å gjøre noe med bransjens uheldige klimaavtrykk. Nå har hun og teamet i Varig Technologies utviklet en bærekraftsoftware (SaaS) som gjør det enkelt å jobbe systematisk med dette. Med den nye programvaren til Varig kan eiendomsbransjen gå inn i en ny, miljøvennlig æra med nødvendige digitale verktøy, uten store kostnader.

– Det er ikke gitt at én person har forutsetningene for både å samle, tolke og dele driftsdata på en måte som gjør at det gir mening for andre. Utgangspunktet for videre arbeid må være riktig, men ikke minst settes inn i en kontekst som utløser motivasjon for endring hos både eier, leietaker, forvalter og brukere av bygningene. Det er ikke en enkel oppgave, sier hun.

Straume har lang erfaring som prosjektleder og produktutvikler på byggsiden, og vet at bærekraftsarbeid ofte er et tungt «enmannsansvar» som kan mangle konkrete mål å styre etter.

Timingen for lansering er ikke tilfeldig

– Samtidig med at alle snakker om bærekraft og en grønnere utvikling, har Varig jobbet med teknologien som omdanner ord til handling, sier Straume og fortsetter: – Varigs datafangst gir bygningseier, forvalter og leietaker en komplett og reell oversikt over en konkret bygning, eller porteføljes belastning på miljøet slik det er i dag. Hvilke områder man kan gjøre noe med synliggjøres og forslag til tiltak blir tydelige.

Utvikles i samspill med Entra

– Å få åpne og ærlige tilbakemeldinger fra Entra, et av Norges mest fremoverlente eiendomsselskaper når det gjelder bærekraft, har vært helt avgjørende for å få til en løsning som møter kundenes behov, sier Straume.

Etter en god testfase leveres nå ferdig produkt til Varigs kunder. Fra nå integreres stadig flere bygninger og mer datagrunnlag i programvaren. Resultatet er enda bedre innsikt og mer data som gir benchmarks man kan sammenlikne seg med. Effekten er enda mer lærdom til nytte på tvers av eiere og leietakere.

Med Norselab på laget

Med på reisen har Varig hatt med seg Norselab, et av Norges fremste investeringsfond for meningsfylte teknologiselskaper. Norselab investerer i industrirelaterte og datadrevne teknologistartups med et tydelig bidrag til bærekraftsmålene. Sammen har Varig og Norselab satt seg et mål om å redusere eiendomsbransjens miljøavtrykk, blant annet ved å bidra til at byggenes levetid forlenges.

– Varig treffer planken perfekt ved å involvere alle parter i sitt avanserte, men svært brukervennlige univers. Resultatet gjør det mulig å øke bærekraften ved å synliggjøre konsekvenser av valg og adferd, sier Ivar Kroghrud, Partner i Norselab.

Åpenhet og deling bidrar til læring og utvikling

– Vi i Varig har stor tro på transparens rent datateknisk, men også i måten å jobbe på. Våre kunder har sagt seg villig til å dele data for å kunne gi eiendomsbransjen et reelt sammenligningsgrunnlag på tvers. Jeg mener det er avgjørende for å kunne lykkes, sier hun og avslutter: – Mitt ønske er at Varig skal bidra til det grønne skiftet ved å være en effektiv og brukervennlig tjeneste det er givende for kunder å jobbe med. Vi er ikke fan av rapporter og tiltak som blir liggende i en skuff.

Powered by Labrador CMS