RAPPORT: Nicholas Klokholm i Autodesk sier at Norge har mye å lære på datafronten.
RAPPORT: Nicholas Klokholm i Autodesk sier at Norge har mye å lære på datafronten.

Norge henger langt etter

Norge er det landet i Europa med minst sannsynlighet for at selskaper har strukturert dataene sine i et felles datasystem.

Publisert Sist oppdatert

- Datahåndtering er en krevende utfordring, og akkurat nå har ingen byggefirmaer i Norden klart å løse problemet. Selskaper i hele regionen har forsøkt ulike tiltak, men så langt uten en helhjertet tilnærming, sier district manager Nicholas Klokholm i Autodesk Construction Solutions i en pressemelding.

Det norske proptechselskapet Spacemaker ble kjøpt av amerikanske Autodesk for nesten 2,4 milliarder kroner i fjor. Nå slipper selskapet en omfattende europeisk undersøkelse i 11 land hvor flere enn tusen selskaper fra byggebransjen har deltatt. 101 av dem er norske. Formålet var å avdekke fordeler og utfordringer knyttet til bruk av data i byggeprosjekter.

Dette er hovedfunnene i rapporten:

1. Byggebransjen genererer mer data enn noen gang, kun en liten andel er brukbar.

2. Det er et enormt press for å ta raske avgjørelser, men ofte tar fagfolk slike avgjørelser uten tilgang til data de trenger.

3. Det er et klart skille mellom byggefirmaer som drar fordel av en formell datastrategi, og de som ikke klarer å komme i gang.

4. Ferdigheter, kultur og lederskap er sentrale elementer for å iverksette vellykkede datastrategier, men mange selskaper har barrierer som først må overvinnes.

5. Ved å starte med ett enkelt prosjekt kan byggefirmaer gjøre trinnvise fremskritt i forbedringen av sin datahåndtering

På sisteplass

For å undersøke hvordan nordiske byggefirmaer bruker data ble respondentene spurt om hvor ofte prosjektdata blir inkorporert i beslutningsprosesser. Finland og Sverige scorer høyt, Norge er på jumboplass.

- Av norske selskaper er det kun 20 % som alltid eller ofte inkorporerer prosjektdata, mens 51 % svarer sjelden eller aldri. Til sammenlikning svarer 45 % av finske respondenter at prosjektene deres alltid eller ofte har innarbeidede prosjektdata, går det frem av rapporten.

Respondentene ble også spurt om hvor mye av dataene de ville karakterisere som dårlige, unøyaktige, ufullstendige, inkonsekvente eller premature, og hvor ofte det resulterer i dårlige beslutninger.

- Igjen plasserer Norge seg nederst over hvor ofte dataene er dårlige (49 %), som igjen leder til dårlige beslutninger 48 % av tiden. Datahåndtering ser ut til å være spesielt tidkrevende i Norden. I alle fire landene brukes mer enn halvparten av prosjektledelse og feltovervåkningspersonalets tid på å samle, administrere og analysere prosjektdata. Utenfor Norden er dette bare sammenliknbart med Irland og Luxembourg, heter det.

Norge er det landet i Europa hvor det er minst sannsynligatselskaper harstrukturert dataene sine i et felles datasystem, med 27 % mot 45 % i Tyskland. På den annen side er det mest sannsynlig at norske selskaper har skapt en formell posisjon for å føre tilsyn med data. I Norge er dette nesten dobbelt så sannsynlig som i Danmark, 42 % mot 22 %. I tillegg har norske byggefirmaer den høyestesannsynligheten i Europa når det kommer til å tilby formell tredjepartsopplæring i datahåndtering, 45 %.

Famler i blinde

- I mangel av en overordnede plan fra toppen er det mange som famler i blinde. Den største blokkeringen avdekte digital transformasjon i Norden er måten vi organiserer prosjektene. Hvert team kan bestemme prosesser og verktøy de vil bruke, og velger gjerne det som passer best for deres individuelle behov. Uten en sterk og overordnet strategi blir disse prosessene da avkoblet fra selskapets bredere mål, påpeker Nicholas Klokholm.

Han følger opp med å belyse at i tillegg blir dataene fra hvert prosjekt kun delt internt på slutten, og sjelden sett på igjen for å skape innsikt og ny kunnskap.

- Mangel på forståelse for datahåndtering på tvers av organisasjoner er en sentral utfordring. Det finnes langt mer effektive måter å samle innsikt, for eksempel ved å bruke BI-moduler (business intelligence) for å få oversikt over alle organisasjonens data. Nordiske byggefirmaer må først få forståelse for tilgjengelige tilnærminger til datautfordringen, og så se etter digitale plattformer som gjør det enkelt å innlemme dataene. Det vil hjelpe dem i å ta de neste stegene i datahåndteringen, understreker han.

Klokholm har tre tips for bedre datahåndtering:

1. Start i det små og begynn med datavalg før datainnsamling.

2. Sørg for eierskap ut i organisasjonen.

3. Dårlige data tilsvarer dårlige resultater, så sett kvalitet først.

Powered by Labrador CMS