Tech:

ET MARKED I ENDRING: - Tidligere var det ingen andre alternativer til å jobbe på kontoret. Men i dag må kontoreiere ta i betraktning at de utfordres fra mange kanter, sier Henrik Taubøll fra Proptech Norway og advokatfirmaet Wiersholm.
ET MARKED I ENDRING: - Tidligere var det ingen andre alternativer til å jobbe på kontoret. Men i dag må kontoreiere ta i betraktning at de utfordres fra mange kanter, sier Henrik Taubøll fra Proptech Norway og advokatfirmaet Wiersholm.

Nordiske proptech-profiler: - Korona utfordrer kontortilværelsen

Nordic Proptech Initiative ved Magnus Svantegård, partner i Stronghold Invest, inviterte i går til Nordic Proptech Zoom Summit for å diskutere felles utfordringer og muligheter i Norden når det kommer til eiendom og teknologi.

Publisert

Med seg i panelet hadde han Roger Tofft fra Proptech Sweden, Hannu Kaki fra Proptech Finland, Nadim Stub fra Proptech Denmark, samt Henrik Taubøll fra Proptech Norway og advokatfirmaet Wiersholm.

Proptech-profilene delte en rekke nordiske erfaringer med hvordan markedet har håndtert den andre koronabølgen som herjer for tiden.

Roger Toft fra Sverige kunne meddele at den andre bølgen har skapt en rekke utfordringer, men at Sverige til tross for dette ikke har igangsatt en lockdown.

- Det er en utfordring når myndighetene for eksempel forteller folk å ikke dra på treningssenteret, men ikke hjelper treningssentrene med å stenge ned. Og det vil påvirke hele eiendomsmarkedet, fordi hvis man ikke hjelper disse aktørene så vil vi ha problemer i fremtiden. Så det er noe jeg er bekymret for akkurat nå, sier Tofft.

Til tross for dette peker Tofft på en positiv side ved dette, ved at det samles mye data på det å jobbe hjemmefra eller hvor som helst, og denne dataen kan være til hjelp når beslutninger skal tas i fremtiden.

Nadim Stub fra Proptech Denmark fremhevet at de også går gjennom bølge nummer to, men at det er mer fleksibilitet i samfunnet enn ved forrige runde, da særlig i form av bevegelsesfrihet. Selv om det er gitt restriksjoner fra myndighetene er det meste av dette anbefalinger.

- Fra eiendomsmarkedets ståsted er det et problem med tanke på utleiemarkedet, særlig for retail og serveringsbransjen.

Stub uttaler at de har estimert (et tap) på to milliarder, omtrent 250 millioner Euro, i eiendom siden COVID-krisen startet.

- Eiendomsbransjen i Danmark er absolutt sterkt påvirket, uttaler Stub.

Videre opplever Stub at Proptech Denmark får stadige henvendelser med spørsmål til nye måter å jobbe på og hvilke løsninger som kan benyttes inn i tilknytning til dette. Noen av de som har bedt om slik rådgivning er store selskaper, også store leietakere.

- I Norge har den andre koronabølgen også medført store problemer, da særlig for hovedstaden Oslo som er i full "lockdown", fortsetter Taubøll.

Resten av landet har ulike reguleringer.

- Myndighetene har vedtatt ulike forskrifter og regler for å håndtere smitten, og det har skapt debatt da smittetrykket varierer stort, særlig i de ulike bydelene i Oslo. Imidlertid har markedet etter nyheten om vaksinen blitt mer optimistisk og det er mange muligheter for proptech-selskaper.

Finland er i motsetning til de andre landene i Norden, ikke like rammet av den andre koronabølgen.

- Ting har endret seg de siste månedene etter den første bølgen, sier Kaki.

- Fra et proptech-perspektiv merkes det at holdningen i markedet har endret seg, og markedet holder fortsatt på å åpne seg igjen.

- Utviklingen innenfor proptech-industrien har gått i en klar positiv retning og selv om ting er utfordrende for eiendomsmarkedet og tech-selskaper, er det i det store bildet en forbedring for proptech-selskaper.

Videre diskuterte panelet effekten av hjemmekontor og hvordan dette ha fungert i praksis. I den sammenheng viste Svantegård til en undersøkelse tatt i Storbritannia (Leesman Index) som knyttet seg til hva folk syntes om det å jobbe hjemmefra sammenliknet med det å jobbe fra kontoret.

Undersøkelsen viste en klar trend i retning av at de fleste foretrakk å jobbe på kontoret, og at dette gjaldt uavhengig aldersgruppe og region.

- Det som er interessant her er et klart skille mellom gode og dårlige kontorer. Brukere som er fornøyd med sine kontorer og lokasjonen vil i veldig stor grad tilbake på kontoret. De som har dårlige kontorer på mindre attraktive lokasjoner foretrekker derimot hjemmekontor.

- I og for seg er ikke dette overraskende. Men tenker man litt fremover, vil dette bety at kontorer av høy kvalitet relativt sett vil bli mer ettertraktet og eiere av mer utsatte kontorer vil slite. Dette vil medføre at kapital kan flyttes mot sentrum av byer eller høykvalitets lokaler.

Alt i alt kunne panelet slutte seg til en god kontoropplevelse og at de fleste foretrakk å være på kontoret. Det ble videre diskutert hvilken effekt hjemmekontor har hatt for eiendomsmarkedet, da særlig for utleiere og de som eventuelt kan fylle de ledige plassene fremover.

I den sammenheng kommentere Taubøll at det er snakk om en ny måte å tenke ting på.

- Kontortilværelsen har aldri blitt utfordret på samme måte som i dag. Nå har man hjemmekontoret og andre løsninger, som utleiere må konkurrere mot.

Dette er en utvikling Taubøll mener vi ikke har vært forberedt på. Han sier videre at dette viser at man må tenke på en ny måte ved at kontortilværelsen er blitt utfordret.

- Eiendomsmarkedet må konkurrere med andre alternativer som fleksible kontorer i nærheten av der man bor. Lokale hubs kan utfordre markedet og pendlere velger å bli mer hjemme. Har man et fantastisk kontor vil det være et bedre sted å jobbe fra enn et hjemmekontor eller andre alternativer. Likevel har disse blitt en konkurrent mot det alminnelige kontoret. Tidligere var det ingen andre alternativer til å jobbe på kontoret, men det må kontoreiere nå ta i betraktning.

I Sverge er fenomenet "jobb fra hvor som helst" en ny utvikling, og en ser ulike co-working-plasser, men også lokale restauranter eller klubber som kan utfordre det alminnelige kontoret. Dette gjelder også for mennesker utenfor byene, som også har et behov for kontor og et community.

Dette slutter Taubøll seg til:

- Alle de lokale hubbene blir mer relevante, den lokale cafeen kan nå potensielt være en konkurrent. Pendlere kan velge å jobbe hjemmefra eller på lokale hubber i stedet for å dra inn til byen.

- Jeg var i dialog med noen som skulle etablere co-working på et gammelt gårdsbruk utenfor Oslo, fordi arbeidstakerne i området trengte et sted å sitte og møtes når de ikke pendlet inn til byene, i tillegg til stabil nettforbindelse.

Nadim Stub forteller at de ikke ser den samme tendensen i Danmark, men at de opplever en økning i eiere og en utviklingen i fleksible kontorløsninger i områder rundt København.

- Jeg tenker dette var noe som ville skje uansett og at Covid har akselerert det, men at jeg er spent på å se om det funker i praksis, uttrykker Stub.

Videre uttaler Stub at de har sett mange kreative forslag til alternativer til å jobbe hjemmefra, herunder en del start-ups, da særlig kafeer og restauranter, men også en del hoteller som transformerer egne lokaler til å bli kontorlokaler.

Sistnevnte mener Stub er en mer langvarig løsning, som er lovende og som dermed kan utgjøre en sterk konkurrent i leiemarkedet. Han er imidlertid mer skeptisk til kafeer, ettersom det vil være mer utfordrende å gjennomføre en 8-timers arbeidsdag på slike plasser.

For Finland er det også observert et behov til alternative løsninger til alminnelig kontor. Kaki fremholder videre at:

- I det lange løp er det et menneskelig behov å opprettholde kreativitet og inspirasjon for å få den gode energien, og når det kommer til arbeidssted er det et viktig miljø for folk.

Kaki presiserer imidlertid at det er for tidlig å kommentere noe for Finland i og med at situasjonen fortsatt er under kontroll.

Avslutningsvis kom de enkelte panelmedlemmene med en kort statusoppdatering og nyheter i tilknytning til Proptech i de ulike landene:

Taubøll, viser til den store dealen med Spacemaker. De har solgt selskapet til Autodesk for 240 millioner dollar, bare fire år etter lanseringen.

- Det er en crazy story, men veldig bra for norsk Proptech, sier Taubøll.

- Unner virkelig alle de fantastiske menneskene i Spacemaker alt godt og håper Autodesk kan ta selskapet til neste nivå!

Til dette uttalte Taubøll at det i tillegg er positivt er at grunderne som startet Spacemaker, også har pekt på at de vil reinvestere noen pengene i andre proptech startups i Norge.

I Danmark viser Stub til at EG kjøpte Prosedo, men det er ikke kjent hva transaksjonsbeløpet var på. Videre uttaler han at det er mange muligheter for alle innenfor proptech-markedet.

- Vi får mye interesse fra fremmede investorer, direkte og gjennom Danish Trade Council. Utenlandske aktører henvender seg til oss nå på grunn av det danske proptech-markedet, men også på grunn av det av det Nordiske markedet. Vi i Norden har en spennende mulighet hva gjelder proptech som møter sustainability, og fremmede investorer er nysgjerrige på hvordan vi tenker og hvordan vi løser det. I et mer internasjonalt perspektiv er vi foran de fleste. Vi får ting fra Europa, USA, Asia, Australia og til og med fra Midtøsten. Så det er veldig spennende å se at vi står innenfor en stor del av utviklingen her, sier Stub

I Finland har Kodit fått finansiering på 100 milllioner kroner og Linear hentet 1,1 million euro i seed capital.

- Det ikke mange vet, er at 30 prosent av tech start-upsene i Finland jobber med ulike IoT-løsninger. De fleste av disse holder til i Oulu i nord-Finland, ikke Helsinki.

I Sverige har InfoBric kjøpt Builtsafe og EquipmentLoop, noe som er store transaksjoner. Meetio har hentet 1,2 millioner Euro fra Tibia Consult. Ellers har eiendomsgiganten Riksbyggen meldt om at de starter et eget proptech-selskap.

- Riksbyggens proptech-satsing kan bli en game changer, avslutter Roger Tofft fra Proptech Sweden.

Powered by Labrador CMS