APP-BASERT LØSNING: Einar Marthinsen, gründer og daglig leder i Park It, og Helge Onsum, styreleder i Park It. Park It tilbyr gjennom sin app-baserte løsning en infrastruktur som gjør det enklere å finne parkeringsplass, å betale, lønnsomt for eiere av plasser, bra for handelsstanden og for klimaet.
APP-BASERT LØSNING: Einar Marthinsen, gründer og daglig leder i Park It, og Helge Onsum, styreleder i Park It. Park It tilbyr gjennom sin app-baserte løsning en infrastruktur som gjør det enklere å finne parkeringsplass, å betale, lønnsomt for eiere av plasser, bra for handelsstanden og for klimaet.

Lanserer delingsmodell for parkeringsplasser

Mangel på tilgjengelige parkeringsplasser er et problem i større byer. Teknologiselskapet Park It lanserer nå en miljøvennlig løsning som gjør deling av parkeringsplasser enkelt.

Publisert

Park It har laget en teknisk plattform som skaper en helt ny forretningsmodell basert på en delingstjeneste hvor du kan utnytte parkeringsplasser og elbilladere. Løsningen er en mobil-basert applikasjon utviklet for integrering i en Maas løsning (Mobility as a service) og brukerne vil ha tilgang via en app.

– Bare i Oslo er det drøyt 30.000 færre parkeringsplasser enn for tre år siden, og nedskaleringen fortsetter i høyt tempo. Det er et stort behov for tilgjengelige parkeringsplasser (med og uten lademuligheter) ut over det som tilbys som beboerparkering, vanlige betalingsbaserte plasser og parkeringshus, uttaler Helge Onsum, styreleder i Park It.

– Det er mange privatpersoner og bedrifter som eier tilgjengelige parkeringsplasser som står ledig på dagtid, kveldstid, i helger og i ferier. I tillegg er det mangel på ladere til el-biler og mange bilister forurenser miljøet ved å kjøre rundt i sentrumsnære områder på leting etter parkeringsplass, fortsetter Onsum.a

Vinn-vinn

Park It tilbyr gjennom sin app-baserte løsning en infrastruktur som gjør det enklere å finne parkeringsplass, å betale, lønnsomt for eiere av plasser, bra for handelsstanden og for klimaet ved redusert utslipp av CO2-gasser. Ved å tilby parkeringsplasser til pendlere i randsonene av de store byene legger de til rette for stimulert bruk av kollektivtransport. I 2019 var det 18 el-biler per lader og det er grunn til å tro at uheldige utviklingen bare øker.

– Byrådets politikk i Oslo er å fortsette å fjerne parkeringsplasser både i sentrumsnære områder og nå også utenfor. Denne utviklingen fortsetter i høyt tempo og rammer bilister i mange byer. Park It løser med dette et stadig økende problem både for mennesker, samfunnet og miljøet, sier Einar Marthinsen, gründer og daglig leder i Park It.

I tillegg til privatpersoner er det mange bedrifter og besittere av næringseiendom som både kan dekke kostnader og ikke minst øke verdiene på sine eiendommer ved å leie ut parkeringsplasser på korte, eller lange avtaler.

– Dette er særdeles attraktivt i mange byer og tettsteder, både i Norge og i utlandet, påpeker han.

Planer om ekspansjon

– Ambisjonene til Park It er å ha flest parkeringsplasser tilgjengelig i de store norske byene, som er eid av private eller bedrifter. Vi stopper imidlertid ikke med det da vår unike teknologi er lett skalerbar og behovet er stort i eksempelvis Stockholm, København og andre europeiske storbyer, sier Marthinsen.

Teknologien er ferdig utviklet og er allerede oversatt til flere språk. Bilistene kan leie plassene på timesbasis, per dag, uke eller langtid.

– Målgruppene våre er selvfølgelig bilistene, men også alle som har tilgjengelige parkeringsplasser som private, bedrifter, borettslag, offentlige etater, skoler, butikker, kjøpesentre, hoteller, idrettsanlegg etc. Vi er også i dialog med ulike interesseorganisasjoner som Oslo Handelsstands Forening El-bil foreningen, etc. avslutter Marthinsen.

Powered by Labrador CMS