Tech:

MYE Å HENTE: Man kan spare mye ressurser i byggefasen hvis man lykkes med ombruk.

Proptech-selskapet Loopfront med samarbeid

Proptech-selskapet Loopfront har inngått samarbeid med NAML for å sette sirkulærøkonomi på agendaen.

Det begynner å løsne for den digitale plattformen Loopfront, som skal gjøre det lettere for profesjonelle aktører å ombruke byggematerialer. For ett år siden hentet selskapet inn 12 millioner kroner fra investorer som Aidiom, Byggteknikk Drift og Koteng. Og tidligere i år ble det klart at Loopfront og Multiconsult har etablert prosjektet Regionale ombruksnettverk for byggematerialer. Nettverket har fått med seg et titalls private og offentlige eiendomsselskaper på prosjektet, som skal kartlegge et tjuetalls bygninger og alt av byggematerialer, møbler og innredning. Det skal deretter gjøres en vurdering av mulighetene for å bruke disse materialene på nytt i andre bygninger og sammenhenger.

Nå har Loopfront inngått avtale med NAML (Norske anleggsgartnere, miljø og landskapsentreprenører). Samarbeidet skal sette sirkulærøkonomien på agendaen for å oppnå både egne og nasjonale klimamål.

Gjennom samarbeidet vil Loopfront tilrettelegge for at NAML sine medlemmer øker omfanget av ombruk, skaper mindre avfall og kan enklere planlegge for reparasjon og redesign. Målet med samarbeidet er å omstille og digitalisere bransjen i samsvar med sirkulærøkonomien.

– NAML er opptatt av bærekraft, og har vært det over flere år. Gjenbruk av materialer vil være en viktig del av det å gjøre anleggsgartnerbransjen og bygg og anlegg generelt mer bærekraftig. NAML ser frem til et godt og tett samarbeid med Loopfront, sier Karsten Totland Raddatz, styreleder NAML.

Powered by Labrador CMS