Tech:

KOMPLETT: Oppkjøpet av SundaHus kompletterer iBinders tilbud og hjelper eiendomsbesittere med å håndtere nye krav rundt klimaerklæringer, materialvalg og EUs taksonomi for bærekraftige investeringer
KOMPLETT: Oppkjøpet av SundaHus kompletterer iBinders tilbud og hjelper eiendomsbesittere med å håndtere nye krav rundt klimaerklæringer, materialvalg og EUs taksonomi for bærekraftige investeringer

iBinder har kjøpt SaaS-selskapet SundaHus

Den nordiske digitale plattformen for informasjonshåndtering innen bygg- og eiendomsbransjen, iBinder har kjøpt SaaS-selskapet SundaHus.

Publisert

Oppkjøpet gjør det mulig å integrere bærekraft i tilbudet og å hjelpe bedrifter til å oppfylle nye krav til bærekraft.

– Med den uavbrutte digitale informasjonsflyten som iBinders prosjektplattform sammen med SundaHus materialdatabase skaper, kan vi hjelpe kundene våre og partnerne deres til å samarbeide på en mer effektiv måte og til å oppfylle nye krav til bærekraft for å redusere klimaavtrykk, fase ut miljøskadelige kjemikalier og samtidig øke produktiviteten i byggesektoren – fra prosjekt til forvaltning, med eiendommen i sentrum, sier Per Hedebäck, administrerende direktør og konsernsjef for iBinder-gruppen.

Lav produktivitet, stort ressursforbruk og stor klima- og miljøpåvirkning er bygg- og eiendomsbransjens store utfordringer. Gjennom overtakelsen av SundaHus tar iBinder neste steg på sin vekstreise, der målet er å redusere miljøpåvirkning gjennom hele eiendommens livssyklus. Med enkelhet som ledende prinsipp, hjelper iBinder kunder til å samarbeide og dele informasjon gjennom alle fasene av en eiendoms livssyklus; fra anskaffelse til planlegging, prosjektering, bygging og forvaltning. iBinder har vokst med i gjennomsnitt 25 prosent de siste 3 årene, og har blitt kåret til gaselle i flere nordiske land.

Tidligere i år kjøpte iBinder selskapet Byggnet. Oppkjøpet av SundaHus kompletterer iBinders tilbud og hjelper eierne av eiendommer med å håndtere nye krav rundt klimaerklæringer, materialvalg og EUs taksonomi for bærekraftige investeringer.

Enklere å bygge miljøvennlig

SundaHus har siden 1990 arbeidet med å skape metoder, systemer og tjenester for et giftfritt og mer langsiktig bærekraftig bygd miljø. Systemet «SundaHus Miljödata» skal gjøre det enklere for alle som er involverte i byggeprosessen å finne ut om produkter oppfyller prosjektets spesifikke miljøkrav, å lage klimarapporter på en enkel måte samt å opprette «loggbøker» eller materialdatabaser for bygninger.

Gjennom den strukturerte informasjonen i systemet om blant annet kunders bygninger, med 49.000 vurderte produkter (230.000 artikler), 4.500 varemerker og mer enn 10.000 kjemiske stoffer, legges grunnlaget for en mer sirkulær og effektiv byggebransje.

– Gjennom iBinder ser vi store muligheter til at bærekraft kan bli en enda mer naturlig og integrert del av kundenes prosesser. Særlig interessante er også mulighetene til utvidelse på det europeiske markedet. Sammen kan vi skape grunnlaget for et bærekraftig samarbeid (foundation for sustainable collaboration) både i og utenfor Sverige, sier Lisa Elfström, administrerende direktør for SundaHus.

Etter sammenslåingen kommer iBinder-gruppen til å ha 100 medarbeidere og en omsetning på 175 millioner SEK.

Powered by Labrador CMS