ALGORITMER: NORCE-forsker Xuan Zhang skal utvikle nye algoritmer for bildebehandling. Den avanserte teknologien skal brukes i et soldiagram som viser optimal plassering av boligen, bygget eller solcellepanelet ditt. Foto: Liv Unni Tveitane

Hvor er det best å plassere solcellepanelet?

Aither og NORCE utvikler et interaktivt soldiagram som nettopp skal gi utbyggere og arkitekter svar på dette.

Publisert

I et nytt innovasjonsprosjekt skal Aither og NORCE utvikle et interaktivt soldiagram av et bilde for å illustrere hvordan solen kaster lys og skygger til ulike tider på døgnet og året. Hensikten er å gi en visuell forståelse av solforløpet og potensialet for utnyttelse av solenergi.

– Jeg skal utvikle nye algoritmer for bildebehandling. Hensikten er å bruke kunstig intelligens til automatisk å oppdage og fjerne skygger fra et 2D-bilde og lage et 3D-bilde. Da kan skyggene settes på ut ifra hvor bolig eller bygning plasseres. Slik kan du se hva som er optimal plassering med tanke på solforhold for bolig eller for solpanel på taket, sier Xuan Zhang, seniorforsker i NORCE.

Teknologien er nyttig for utbyggere og arkitekter når de skal planlegge boligområder eller hvor det er best å plassere solcellepanel. Flere privatpersoner og organisasjoner kan dermed oppmuntres til å investere i solenergi, noe som bidrar til å redusere klimagassutslipp.

Enkelt å bruke – også for privatperson

– Se for deg at du har kjøpt en tomt og skal bygge hus på tomten, men du er usikker på akkurat hvor på tomten du bør bygge. Med den nye teknologien vil du kunne se på bildet av tomten hvordan solforholdene vil være ulike steder, slik at du lettere kan velge den beste plasseringen for huset ditt, sier Zhang.

Det finnes allerede algoritmer for dette, men de er svært enkle. De nye løsningene er en ny skyggefjerningsalgoritme som håndterer når det er flere ting på bildet, for eksempel bilder som inneholder hus og bygninger med naturomgivelser.

NORCE har spisskompetanse på disse områdene og skal jobbe tett med Aither for å designe riktige løsninger.

– Vi skal lage et verktøy som er enkelt å bruke og tilgjengelig for alle. Mange eksisterende verktøy for solforløp og solenergiberegning krever teknisk eller vitenskapelig kunnskap. En automatisert prosess er avgjørende for at løsningen skal bli så rask og rimelig at alle kan bruke den, sier Karsten Ersland i Aither.

Powered by Labrador CMS