VERDI: I takt med at samfunnet blir mer bærekraftig, øker også merverdien av grønne bygg. Illustrasjonsfoto: Powerhouse Kjørbo/Inge Trondsen.
VERDI: I takt med at samfunnet blir mer bærekraftig, øker også merverdien av grønne bygg. Illustrasjonsfoto: Powerhouse Kjørbo/Inge Trondsen.

Grønne bygg vil bli stadig mer lønnsomme

– Om ikke lenge er det sannsynlig at brune bygg ikke lenger lar seg finansiere i like stor grad som i dag, sier Olav T. Løvstad i DNB.

Publisert Sist oppdatert

I takt med at samfunnet blir mer bærekraftig, øker også merverdien av grønne bygg, skal vi tro en pressemelding.

Både eiere, leietagere og finans forventer at verdigapet mellom grønne og brune bygg vil øke, ifølge en undersøkelse om viktige aktørers meninger og preferanser om merverdien av å bygge grønt. Det er Høgskolen i Østfold og Grønn Byggallianse som står bak.

– Samtidig som vi forventer at merverdien av grønne bygg øker, ser vi også at risikoen blir større for de som sitter stille i båten. Fortsetter du å bygge brunt, risikerer du ikke bare å gå glipp av verdiøkningen, men også å tape store verdier ved å bli sittende med såkalte stranded assets, sier prosjektleder Kjetil N. Gulbrandsen.

LES OGSÅ: Bygget skal produsere strøm

Prosjektet tok utgangspunkt i fire grupper som i stor grad kan påvirke bygg- og eiendomssektoren: Eiere, leietagere, myndigheter og finansinstitusjoner. Disse gruppene blir stadig mer opptatt av bærekraft.

– Med stadig flere utviklere som satser grønt merker vi stigende etterspørsel etter grønne eiendomslån innen næring, bolig og finansiering av privatbolig. Bærekraftige bygg vil gi høyere verdier, lavere oppgraderingskostnader og driftskostnader, høyere attraktivitet hos leietakere og dermed også mulighet for høyere låneutmåling, bekrefter Olav T. Løvstad som leder Seksjon eiendom og entreprenør i DNB.

De har derfor etablert en grønn satsning ved å tilby grønn finansiering til prosjekter som tilfredsstiller ambisiøse miljømål.

– Dette påvirker også bankenes risikoprofil og blir derfor et stadig viktigere kriterium ved kredittvurderinger. Om ikke lenge er det sannsynlig at brune bygg ikke lenger lar seg finansiere i like stor grad som i dag, poengterer Løvstad.

Svar fra over 200 daglig ledere viser at også leietagere er opptatt av bærekraft. Omtrent en tredel er villig til å betale 4-6 prosent mer i leie for bygg med dokumentert godt inneklima, mens 25 prosent er villig til å betale mer for energikvaliteter. Hva de tenker om fremtiden er viktig: 20 prosent stiller miljørelaterte krav ved leie i dag. Ytterligere 30 prosent vurderer å innføre miljøkrav ved leie i fremtiden. Hvis det blir en realitet, vil 50 prosent av leietagere stiller miljørelaterte krav.

LES OGSÅ: Sparer enorme summer med gjenbruk

– Det vil være en liten revolusjon sett i forhold til eieres lave forventninger til miljøfokus hos leietagere, sier Gulbrandsen.

Direktør og seniorpartner Anne Bruun-Olsen i Cushman & Wakefield, som blant annet rådgir leietagere av næringseiendom, bekrefter at leietagernes krav er i endring.

– Fokuset på miljø og bærekraft hos leietagerne er helt klart mye større. Det er også åpenbart at dette bare vil bli sterkere fremover. For å ha en god posisjon i fremtidens marked, må utleiere legge ambisiøse bærekraftsstrategier i dag, sier hun.

Se også Estate Play om klimastiftelsen Zero, som mener eiendomsbransjen må redusere klimagassutslippene nå, for å ikke bli bransjens Kodak.