OSLO-TEAMET: Fra venstre: Jens Rask-Jensen, salgssjef Michael Angelo Justiniano, administrerende direktør, og Simen Strandos, intern
OSLO-TEAMET: Fra venstre: Jens Rask-Jensen, salgssjef Michael Angelo Justiniano, administrerende direktør, og Simen Strandos, intern

Girer opp for ekspansjon og emisjon

Flexspace opplever en god steam i markedet for fleksible kontorer. Nå girer de opp for ekspansjon og emisjon.

Publisert

Totalt har Flexspace 15 operatører fordelt på 80 lokasjoner på plattformen i Norge, og 12 operatører fordelt på 74 lokasjoner i Nederland, som startet opp i februar i år som et 50/50 samarbeid med Nederlands ledende uavhengige næringsmegler 1530 Real Estate B.V. Til sammen tilbyr de mer enn 2.000 private kontorer med et fotavtrykk på cirka en kvart million kvadratmeter.

Michael Angelo Justiniano, administrerende direktør i Flexspace er fornøyd med nøkkeltallene fra de første 7 månedene med drift.

– Inkludert Amsterdam har vi formidlet leiekontrakter med en utleieverdi på totalt rundt 25 millioner kroner. Vi har formidlet kontorer til 30 selskaper med over 250 ansatte til 8 operatører på 18 lokasjoner, sier han fornøyd.

Private kontorer utgjør mer enn 99 prosent av omsetningen. Gjennomsnittlig leietid er 1,2 år.

– Flexspace største kunde foreløpig er Marketer som inngikk leiekontrakt på et 90-persons kontor på Tjuvholmen. En gjennomsnittlig avtale for oss ligger på cirka 80.000 kr. Det tilsvarer rundt 8.000 kroner per ansatt. Gjennomsnittlig årlig husleie er på nærmere 750.000 kroner, det tilsvarende cirka 75.000 koner per ansatt. Vi mottar i gjennomsnitt 10 leads per uke av god kvalitet gjennom vår pull-strategi, forklarer Justiniano videre, og påpeker at de gikk i overskudd første driftsår.

– Selv om dette ikke er fokus i et så tidlig stadium viser dette at underliggende core business har fungert siden oppstart, poengterer han.

For å kunne gjøre en sammenlikning mellom det tradisjonelle og det fleksible kontormarkedet, har Flexspace fremskaffet noen data:

I tradisjonell kontorutleie i Oslo er antall kvadratmeter per ansatt estimert til cirka 18 kvadratmeter. Snittet hos flex-operatørene er cirka 8 kvadratmeter per person. Flexspace har fylt opp lokaler for over 250 ansatte, som utgjør over 2.000 kvadratmeter. Til sammenlikning hadde dette utgjort cirka 4.500 kvadratmeter med tradisjonelle kontorer. I den fleksible kontorverdenen leier man ikke kvadratmeter BTA slik som ved tradisjonell kontorleie, men samme antallet ansatte.

– Det er verdt å merke seg at man i den tradisjonelle kontorverden leier i bruttoareal, hvilket inkluderer cirka 20–30 prosent påslag for etasjenes og byggets fellesareal. Altså er fleksible kontorer både mer fleksibelt, men også rimeligere totalt sett, sammenliknet med det å leie i det tradisjonelle markedet, sier Jens Rask-Jensen, salgssjef i Flexspace. Han understreker at Flexspace bidrar til å redusere fotavtrykket på kontorbehovet gjennom fokuset på dette nisjesegmentet, og dermed indirekte på CO2-fotavtrykket ved å fremme mer effektiv «gjenbruk».

Ekspansjon og emisjon

Flexspace har som mål å ekspandere inn i ytterligere 8–12 markeder i Europa i løpet av de neste 12 månedene. I samarbeid med ledende analysemiljøer i Europa jobbes det i disse dager med å sluttføre markedsanalyser, med påfølgende identifisering samt prioritering, som vil danne grunnlaget for ekspansjonsplanen. Videre har de søkt Innovasjon Norge om kommersialiseringstilskudd som primært skal sysselsettes i forbindelse med vekstplanene.

– Flexspace har siden oppstart gjennomført to mindre rettede emisjoner blant eksisterende aksjonærer, samt mot eget nettverk. Siste fant sted i november 2020, med en emisjon på 2,2 millioner kroner på en 25 millioner kroners verdsettelse. Emisjonen var overtegnet. Vi planlegger nå vår første åpne (series A) emisjonsrunde rett over sommeren, og er for øyeblikket i dialog med flere aktører samt rådgivere for bistand i prosessen, sier Justiniano.

Flexspace planlegger å hente 10–15 millioner kroner som konverteres i nye aksjer, som utelukkende øremerkes ekspansjon og videreutvikling av plattformen.

– Amsterdam-ekspansjonen ble gjort som en pilot for videre ekspansjon, og er en stor suksess. Både modell, selskapsstrukturering, plattform, og “go-to-market” planer er etablert og innarbeidet gjennom erfaringene derfra, påpeker Justiniano.

Flexspace har således en plug & play-modell som er utprøvd og som vil benyttes i videre ekspansjon.

– Totalt kapitalbehov per nye marked er cirka 1 million kroner. Vi forventer underliggende positiv drift innen et kvartal og at investeringen er tilbakebetalt innen ett år, avslutter han

Powered by Labrador CMS