VEIBILDER: Slike biler med kameratårn på taket er med på å dokumentere norske veier og hva som er langs dem.
VEIBILDER: Slike biler med kameratårn på taket er med på å dokumentere norske veier og hva som er langs dem.

Forenkler saksbehandlingen med bilder

Flere kommuner fotograferer veiene sine blant annet for å effektivisere saksbehandlingen i byggesaker.

Publisert

Norske kommuner ønsker å få oversikt over tilstanden på veiene sine og ikke minst hva som er langs dem. Dette dokumenteres ved fotografering, blant annet med kameratårn montert på biler.

De er utstyrt med flere kameraer som utløses hver femte meter, styrt av en nøyaktig GPS – tilsvarende Google street view. I ettertid bearbeides alle bildene i datamaskiner og sluttproduktet blir koordinatfestede 360° panoramabilder.

LES OGSÅ: Nærbutikken må vike for blokker

Nye Molde kommune er en av kundene til IT-selskapet Triona som utfører fotograferingen, og det har resultert i bilder av alle kommunale veier, europaveier, fylkesveger og private veger.

- Dette er et ledd i vår digitale satsingen. Vi vil bruke bildene til saksbehandling innen vei, byggesak og arealplansaker. Vi har stor tro på at de gir mer effektiv forvaltning og drift, sa enhetsleder Stine Breivik i Molde i forbindelse med oppdraget.

I sommer blir Drammen kommune gjennomfotografert. Det er et absolutt krav at bildene blir anonymisert i henhold til personvernhensyn før de kan søkes opp. Kommunen opplyser at ansikter og bilskilter blir anonymiserte.

- Fotograferingen foregår i juli og august, og bildene skal bare brukes i kommunal saksbehandling. Dette vil redusere behovet for fysiske befaringer, melder de.

LES OGSÅ: Digitaliserer den nye bydelen

I motsetning til fotograferingen til Google kan kommunene nå oppdatere bildearkivet med få års mellomrom. I kommunens beskrivelse av oppdraget på Doffin står det at tilgang til nye gatebilder sammen med historiske gatebilder, vil gjøre at mye jobb kan gjøres fra kontoret for mange ansatte.

- Det er flere eksempler på konkrete arbeidsoppgaver som løses gjennom å se på bilder i stedet for å dra ut på befaring. De bidrar også til en mer effektiv kommunikasjon både internt og mellom kommunen og andre aktører, heter det om bildene som leveres i HD-kvalitet.

Triona, tidligere Safe Control Infra, har fotografert for over 110 kommuner og entreprenører siden de startet i 2015.

LES OGSÅ: Skal få fart på den digitale sinka

- Det er fotograferingsoppdrag og registrering av veiobjekter inn i Nasjonal vegdatabank som er vår hovedgesjeft. Vi fotograferer fra slutten av april til begynnelsen av oktober, mens registrerings arbeidet utføres gjennom hele året. Etter Drammen har vi nå bestilling på tre kommuner og to veikontrakter for entreprenør, før sesongen er over, sier kontorleder Cathrine Kile ved Trionas avdeling i Gjerstad.