OPPSTARTSMØTET: Fra venstre bak Bjørn Lunde Kristensen, Henrik Taubøll, Nathalie Labonnote og Kjersti Folvik, Aspelin Ramm. Fra venstre foran: Resty Garcia og Benedicte Økland.
OPPSTARTSMØTET: Fra venstre bak Bjørn Lunde Kristensen, Henrik Taubøll, Nathalie Labonnote og Kjersti Folvik, Aspelin Ramm. Fra venstre foran: Resty Garcia og Benedicte Økland.

Nå skal de få fart på den digitale sinka

Selv om norsk bygg-, anleggs- og eiendomsbransje er mer digital enn de fleste sammenlignbare land, har ikke næringen tatt ut digitaliseringsgevinster på linje med andre næringer.

Publisert

Construction City i Oslo har etablert et prosjekt med mål om å etablere en felles bransjestandard og database for smart eiendomsdrift. Bedre utnyttelse av stordata skal gi smartere eiendomsdrift, ifølge en pressmelding.

Ei tverrfaglig prosjektgruppe skal nå legge til rette for deling av løsninger og kompetanse om god eiendomsdrift. Arbeidet er basert på norske og internasjonale erfaringer, inkludert arbeidet som er knyttet til EUs strategi Industri 4.0.

LES OGSÅ: Vil ha leiligheter i hotellet

- Deling og gjenbruk av data skal gi mulighet for økt innovasjon i bygge- og eiendomsnæringen. Norsk næringsliv har store muligheter til å ta viktige posisjoner om vi utnytter potensialet for deling av data, ikke minst grunnet en digital moden befolkning, god nett-tilgang i hele landet og de økte muligheter som kommer med 5G, sier prosjektleder Nathalie Labonnote som er seniorforsker ved SINTEF.

Hun spesialiserer seg på digitalisering av byggebransjen og understreker betydningen av å drifte bygninger på en best mulig måte.

LES OGSÅ: Nå er gigantene i gang

- Ikke minst fordi det er betydelige gevinster å hente, både for klima og økonomi. Prosjektet kan gi positive bærekraftseffekter og tydeligere evalueringskriterier for hva som betegner et godt bygg, både økonomisk, klimamessig og sett fra sluttbrukernes perspektiver, påpeker hun.

Det er 4,2 millioner bygninger i Norge. De aller fleste er bygd før den digitale tidsalderen og det foreligger begrenset med data om dem. For nyere bygningsmasse er mange av datakildene låst inne i proprietære verktøy og er utilgjengelig for andre. Tilgjengeliggjøring av datakilder er et av målene for prosjektet, slik at dataene kan nyttiggjøres av en samlet bransje. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Proptech Norway, Obos Eiendom, Aspelin Ramm, Smedvig Eiendom, Veni, DNB Næringseiendom, SINTEF og Statsbygg.

LES OGSÅ: Støtter seg på digitale verktøy

- Vi er veldig tilfreds med at bransjeledende aktører deltar. Ambisjonen er en felles løsning for datadeling som tilfører konkret verdi gjennom høyere kundetilfredshet, bedre driftsøkonomi, og ikke minst energi-, effekt- og klimavennlige løsninger ved drift av bygg. Ekspertgruppen som ble oppnevnt av statsråd Nikolai Astrup for datadeling i næringslivet konkluderte i april 2020 med at "data i svært liten grad deles for bruk i analyser på tvers av eller utenfor verdikjeden de genereres i". Dette ønsker viå gjøre noe med, sier daglig leder Benedicte Økland i Construction City Cluster.

På sikt er målet at deres modellen kan skaleres til hele bransjen, og skape en felles bransjestandard.