ENERGI: Det er penger å spare på fornuftig energibruk. Ill.: Dr. Maik Koch
ENERGI: Det er penger å spare på fornuftig energibruk. Ill.: Dr. Maik Koch

WSP skaper begeistring for EPC

95 av de spurte vil vurdere å gjennomføre EPC med den nye gjennomføringsmodellen for sine prosjekter.

Publisert Sist oppdatert

Rådgiverselskapet WSP har gjennomført prosjektet «Ny gjennomføringsmodell for EPC», og melder at resultatene viser at det må være økt fokus på forbedringer av gjennomføringen.

– EPC (Energy Performance Contracting, journ. arm.) kan oversettes til energisparing med resultatgaranti. Det er en avtale om gjennomføring av energisparetiltak der energientreprenøren garanterer og kontraktfester konkrete fremtidige besparelser i både offentlig og privat sektor. EPC er som oftest egnet for bygg der energibruken kan reduseres og hvor det er behov for en oppgradering eller utskifting av tekniske anlegg, melder WSP.

LES OGSÅ: Smarte byer utfordrer tradisjonell byutvikling

De har jobbet med prosjektet sammen med Caverion Esco og LinKon. Marte Paus Vadem ledet prosjektet fra WSPs side.

– Ønsket effekt av prosjektet er økt bruk av EPC-kontrakter i Norge. Vi gjennomførte seminarer i fem byer der hovedsakelig kommunale og statlige byggeiere deltok. Tilbakemeldingene var gode og hele 95 prosent svarte at de ville vurdere å gjennomføre EPC med den nye gjennomføringsmodellen for sine prosjekter, sier hun.

Tilbake i februar fikk de tre aktørene en million kroner i støtte fra Enova til arbeidet med å utvikle modellen som skal sikre god balanse i kontrakten mellom byggeiere og energientreprenører.

LES OGSÅ: Oslo viser vei i vellinga

EPC er en anerkjent modell utprøvd gjennom mer enn ti år i Norge og flere europeiske land. Enova har fremhevet EPC som en egnet modell for å få fart på det grønne skiftet i kommunale bygg og gått så langt som å påstå at EPC faktisk er nødvendig for å nå målene om energireduksjon i offentlige Energi- og Klimaplaner.

– De siste årene har både interessen blant byggeiere og entreprenører dalt dramatisk, og Enova har derfor støttet utarbeidelsen. Målet er at flere vil benytte seg av EPC som entreprisemodell, da potensialet for energisparing i eksisterende bygningsmasse er enormt, skrev WSP for et halvt år siden.