TEK: - Vi skal se hvilke endringer i løsning som må til ved en regelverkstilpasning, sier Jostein Solberg i HRP.
TEK: - Vi skal se hvilke endringer i løsning som må til ved en regelverkstilpasning, sier Jostein Solberg i HRP.

Vurderer effekten av regelendringer

HRP skal bistå Direktoratet for byggkvalitet.

Publisert Sist oppdatert

HRP skal bistå Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) med å vurdere kostnadseffekten av byggeregelendringer. Selskapet skal utarbeide BIM (bygningsinformasjonsmodellering) for tre ulike referansebygg; en enebolig, en boligblokk og et kontorbygg.

Modellene skal benyttes til å teste effekten av allerede implementerte endringer i TEK, og potensielt fremtidige endringer, melder selskapet.

LES OGSÅ: Satser mer på smarte bygg

– Konkret skal vi se hvilke endringer i løsning som må til ved en regelverkstilpasning, for å så kostnadsberegne byggene før og etter endringen, sier fagansvarlig Jostein Solberg i HRP.

Bakgrunnen for arbeidet er et oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til DiBK, og utgangspunktet var regjeringserklæringen der det blant annet står: «Regjeringen vil at boliger, infrastruktur og næringsområder skal kunne bygges raskere og rimeligere». Ett av tiltakene regjeringen vil gjennomføre er å «gjennomgå kostnadsvirkningene av regelendringer på plan- og bygningsområdet hvert fjerde år».

LES OGSÅ: Sparer enorme summer med gjenbruk

– Bedre kunnskap om kostnadskonsekvensen av regelendringer er viktig for å vurdere samfunnsnytten av endringer i byggeregelverket. Vår beregningsmodell kan gjøre denne informasjonen mer tilgjengelig for direktoratet, poengterer Solberg.

Første fase med etablering av beregningsmodellen fullføres innen 1. mars 2020. I løpet av neste år skal de første regelendringene evalueres. Oppdraget løses med ressurser fra HRPs avdelinger for Arkitektur & Prosjektering og Utredning & Analyse.