Tech:

SAMARBEID: CFO Tobias Junge (tv) i Varig, CEO Renate Straume i Varig og CCO Stian Elgaaen i LAFT samarbeider.

Varig og LAFT i proptech-samarbeid

Proptech-selskapene Varig og LAFT har inngått samarbeid for å tilgjengeliggjøre data for aktørene i eiendomsbransjen.

Publisert

Målet med samarbeidet er å tilrettelegge for at bygningseier, drifter og leietaker skal kunne samarbeide om målsettinger, rapportering og gjøre gode og bærekraftige valg for byggene og porteføljene. Mens LAFT leverer den digitale plattformen for forvaltning, drift og vedlikehold, leverer Varig en bærekraftssoftware som gjør det enkelt å jobbe systematisk med klimaavtrykket.

– Bærekraft er på agendaen hos en stadig større del av både eksisterende og nye kunder av LAFT. Vi inngår derfor et samarbeid med Varig, som vi anser som en leverandør som ligger langt fremme når det gjelder både rapportering og rådgivning innen bærekraft. Sammen skal vi skape gode synergier for markedet, sier CCO Stian Elgaaen i LAFT.

– Dette samarbeidet vil bidra til økt verdi for både LAFT og Varigs kunder idet datafangsten blir mer strømlinjeformet og dataene i seg selv mer transparente. Det er et godt utgangspunkt for felles læring og gode tiltak, sier CEO Renate Straume i Varig.

Varigs programvare omsetter bygningsrelevant data til konkrete tiltak linket opp mot FNs bærekraftsmål. Den gir brukerne en forenklet oversikt over data tilknyttet bygningen, alt omregnet til CO2-ekvivalenter.

Powered by Labrador CMS