NY TJENESTE: Prosjektgruppen for Folketråkk fra Flesberg (f.v.): Anne-Line Ringhus, Kjersti Morseth Hallerud, Trond Weseth (bak), Kristine Løkamoen (foran), Gunleik Bondal og Frøydis Lislevatn. Foto: Sverre Chr. Jarild
NY TJENESTE: Prosjektgruppen for Folketråkk fra Flesberg (f.v.): Anne-Line Ringhus, Kjersti Morseth Hallerud, Trond Weseth (bak), Kristine Løkamoen (foran), Gunleik Bondal og Frøydis Lislevatn. Foto: Sverre Chr. Jarild

På lag med innbyggerne

– Altfor ofte slurves det med å ta med innbyggerne i utviklingsprosesser. Nå får kommunene og utbyggerne en digital tjeneste som synliggjør innbyggernes behov.

Publisert Sist oppdatert

Seniorrådgiver Ingvil Aarholt Hegna i Design og arkitektur Norge (DOGA) har vært med på å utvikle Folketråkk – en åpen nasjonal digital plattform som skal sikre at innbyggernes stemme blir hørt i plan- og byggesaker.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, NIBR, Accenture og kommunene Flesberg og Drammen har bidratt i utviklingen, ifølge en pressemelding.

LES OGSÅ: Oslo viser vei i vellinga

– Altfor ofte slurves det med å ta med innbyggerne i utviklingsprosesser. Nå får kommunene og utbyggerne en digital tjeneste som synliggjør innbyggernes behov, sier Hegna.

Selv om medvirkning er lovpålagt gjennomføres det ofte for sent i prosessen når mange viktige beslutninger allerede er tatt, slik at innbyggernes mulighet til å påvirke blir svært begrenset.

Flesberg i Buskerud har testet og brukt tjenesten til å gjennomføre flere medvirkningsprosesser, og erfaringer legges inn i den digitale plattformen. I tre år har om lag 1.000 respondenter svart på spørsmål knyttet til nærmiljø og trivsel. Folketråkk-arbeidet har involvert 400 av disse respondentene.

LES OGSÅ: Kjører Entra for retten

– Vi er i oppstartfasen av ny kommuneplan og Folketråkk har vært svært nyttig for å sikre gode innspill fra innbyggerne, sier Frøydis Lislevatn som er kommunens folkehelsekoordinator.

Innbyggerne har i dette arbeidet blitt tatt med på råd i forbindelse med videreutvikling av fritidsparken rundt et nytt skoleområde i kommunen.

– Tidligere ble det gjennomført store, åpne møter. Da var det mange som av forskjellige årsaker ikke tok ordet. Med Folketråkk har vi både fått til gang til, og testet ut verktøy som har gitt oss et veldig godt innblikk i folks situasjon og ønsker i en tidlig fase. Dette kunnskapsgrunnlaget vil gi oss en mye bedre kommuneplan, påpeker Lislevatn.