NY TID: Byggeplasser er kilder til store utslipp, men det er i ferd med å bli endret. Foto: Glen Widing
NY TID: Byggeplasser er kilder til store utslipp, men det er i ferd med å bli endret. Foto: Glen Widing

Oslo viser vei i vellinga

Byggeplasser har lenge vært oversett i jakten på utslippskutt. Nå er noe i ferd med å skje.

Publisert Sist oppdatert

– Granavoldenplattformen har staket ut en ny kurs for norske byggeplasser, og Oslo kommune har ledet an som forbilde i kommune-Norge, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona i en pressemelding.

Han lanserer samtidig råd om hvordan gjøre byggeplassene utslippsfrie.

– Klare mål gir retning og motivasjon til netteiere, entreprenører, leverandører og utleieselskaper. I og etter kommunevalget må dette temaet løftes frem i strategier, planer og budsjettprosesser for nye bygg og infrastrukturutbygging, sier Eriksen.

LES OGSÅ: Sjekk gigantplanene på Bjerke

Direktør Heidi Sørensen i Klimaetaten i Oslo kommune er overrasket over hvor lite oppmerksomhet utslipp fra byggeplasser har fått.

– Så er det moro å se hvor fort vi kan gjøre noe med det. Med ny anskaffelsesstrategi har kommunen sikret at kuttene blir større, fordi det vil stilles strengere krav til entreprenører og leverandører. Stiller vi krav på en god måte, får vi frem de gode og innovative løsningene, sier Sørensen.

– God planlegging og tidlig involvering av netteier og entreprenør er en av nøklene for å lykkes, påpeker næringspolitiske direktør i Nelfo, Tore Strandskog.

Erfaringer viser at byggets effektbehov i driftsperioden ofte er tilstrekkelig for byggeplassens effektbehov til oppvarming, tørking og drift av elektriske maskiner.

LES OGSÅ: Sparer hundrevis av millioner på gjenbruk

– Forutsetningen er at strømforsyningen er på plass når byggingen starter. Smart styring og batterier gir også økt handlingsrom, og på det feltet skjer mye og spennende innovasjon, poengterer han.

– Kommunene bør også vurdere om og hvordan man kan avlaste risiko fra markedsaktørene, og bruke tildelingskriteriene for å premiere de som går lenger enn minstekrav, sier næringspolitiske direktør i Elektroforeningen, Per Øyvind Voie.

Se Estate Plays nye miljøserie.

Episode 1: Vi skal redde verden

Episode 2: Sinkene kan bli eiendomsbransjens Kodak