FORTSATT PLATTDANS: Oslo kommune led fullt nederlag i rettssaken mot hytteeieren på Nakholmen. Her øya sett fra vest. (Wikimedia/Tomasz Sienicki/CC BY 2.5)
FORTSATT PLATTDANS: Oslo kommune led fullt nederlag i rettssaken mot hytteeieren på Nakholmen. Her øya sett fra vest. (Wikimedia/Tomasz Sienicki/CC BY 2.5)

Oslo kommune krevde platting revet. - Vedtaket er ugyldig, slår Oslo tingrett fast

Hytteeieren vant frem på alle punkter. Kommunen må nå bla opp mer enn en halv million kroner til dekning for motpartens sakskostnader.

Publisert Sist oppdatert

En liten platting til en 80-årig hytteeier på Nakholmen var nylig hovedtema i en rettssak i Oslo tingrett, hvor utgangspunktet er at hytteeieren bestrider et rivevedtak fra Oslo kommune. I februar i år ble hytteeieren pålagt å rive plattingen, og vedtaket var begrunnet i at oppføringen er i strid med reguleringsplanen for Bleikøya, Nakholmen og Lindøya.

Selve plattingen er ikke av det store slaget. Men all den tid kommunen har igangsatt flere titalls ulovlighetssaker mot hytteeiere på Bleikøya, Nakholmen og Lindøya, så er det mange hytteeiere som har ventet spent på utfallet av saken mellom den 80-årige hytteeieren og Oslo kommune.

Advokat Øystein Nore Nyhus i BAHR er prosessfullmektig for hytteeieren. Han spesialisert seg på tvisteløsning, og har særlig kompetanse innen plan- og bygningsrett. I en artikkel på Estate Nyheter for ett år siden ble det kjent at advokatfirmaet BAHR krever midlertidig stans i ulovlighetsoppfølging på Lindøya, Bleikøya og Nakholmen.

Advokatfirmaet representerer Fellesstyret for byøyene, som igjen representerer de ca. 600 hytteeierne på Lindøya, Bleikøya og Nakholmen.

- Den faktiske uenigheten mellom partene gjelder om kommunen på 90-tallet besluttet at en del mindre byggetiltak ikke skulle søkes om til kommunen, forklarte Nyhus rett før saken skulle opp i retten.

- Den aktuelle plattingen er et slikt mindre tiltak. Partene er også uenige om hvilken rettslig betydning beslutningen har for kommunens adgang til å pålegge de samme tiltakene revet i dag, la han til.

Hytteeieren har anført at plattingen hverken var søknadspliktig eller meldepliktig ved oppføringen i 1994, og heller ikke i strid med dagjeldende reguleringsplan. Kommunen har argumentert med at oppføringen av terrassen i 1994 var i strid med reguleringsplanen som regulerte Bleikøya, Nakholmen og Lindøya til Spesialområde – friluftsområde.

- Det var derfor nødvendig med dispensasjon gitt av kommunen for å kunne oppføre terrassen. Slik dispensasjon er ikke gitt og oppføringen er dermed ulovlig.

Oslo tingrett har kommet til at kommunens vedtak er ugyldig.

- Retten mener (…) at en tolking av 1994-reglementet etter sitt innhold tilsier at plattingen ikke krevet søknad eller melding, herunder dispensasjonssøknad, til Plan- og bygningsmyndighetene, står det å lese i dommen.

Mente hytteeierens advokat tok seg for godt betalt

Domstolen dømmer også Oslo kommune til å betale hytteeierens sakskostnader. De var totalt på 564.000 kroner. Kommunen har anført at oppgaven er høy, og har vist til at de til sammenlikning har krevd omkostninger på 188.325 kroner.

Retten mener saksøkers omkostningsoppgave ligger innenfor hva som må aksepteres som rimelige og nødvendige utgifter i saken.

- Det er snakk om søksmål mot et forvaltningsorgan, og det er opplyst at saken kjøres som en pilotsak og at det er flere titalls lignende vedtak som er fattet for andre hytter på øyene. Bevisene i saken ligger til dels langt tilbake i tid, og saken har vært godt forberedt fra begge sider. Alle forhold tatt i betraktning mener retten at verken tidsbruken eller totalregningen fremstår som uforholdsmessig høy, og omkostningsoppgaven legges til grunn, slutter Oslo tingrett i dommen.

Powered by Labrador CMS