OMKAMP: Stjernekokk Sonja Lee nekter å godta tingrettens avgjørelse om at Villa Malla skal selges. Nå blir det omkamp i lagmannsretten.

Ny kamp om Villa Malla

Tidligere i år bestemte tingretten at Villa Malla-eier Sonja Lee må selge livsverket sitt, etter at hun først aksepterte bud på 25 millioner kroner og deretter ombestemte seg. Nå skal saken behandles i lagmannsretten.

Publisert Sist oppdatert

- Det foreligger bindende avtale mellom Solvil Eiendom AS og Restaurant Consulting AS om kjøp av 100% av aksjene i Hurum Strandhotell AS.

Slik var konklusjonen i en dom i Ringerike, Asker og Bærum tingrett i april år. Domstolen hadde behandlet en tvist mellom Sonja Lee-eide Restaurant Consulting og Solvil Eiendom, hvor sistnevnte kontrolleres av eiendomsinvestorene Tore Martin Solbakken og Even Vilnes.

Bakgrunnen var at Sonja Lee hadde trukket seg fra en avtale om salg av eiendommen som huser den ikoniske restauranten Villa Malla. Dette nektet Solbakken og Vilnes å godta, og dermed havnet saken i retten.

Tapte på alle punkter

Ringerike, Asker og Bærum tingrett var klar i sin konklusjon:

- (Even) Vilnes hadde rimelig grunn til å tro at Lee gjennom sin aksept og sin opptreden, både før og etter aksepten ble gitt, hadde forpliktet Restaurant Consulting til salg av aksjene. Det er ikke tatt gyldig forbehold og både selger og kjøper hadde en etterfølgende opptreden som gjorde at det fremstår som de anså seg bundet.

Restaurant Consulting ble også dømt til å betale sakskostnadene til Solvil Eiendom, som samlet var på 530.000 kroner.

Årsregnskapet for 2022 for Restaurant Consulting er gjort opp med et underskudd på 820.000 kroner av 12,1 millioner kroner i driftsinntekter. I noteheftet er uenigheten rundt salget av eiendommen kommentert slik:

«Selskapet eier aksjene i Hurum Strandhotell AS. Disse aksjene ble lagt ut for salg i 2022, men selger og kjøper kunne ikke enes om salgs/kjøpesum. Kjøper valgte å bringe saken inn for tingretten, hvor selger tapte saken. Styret har anket saken til lagmannsretten. Utfallet av anken vil foreligge, etter det styret kjenner til, tidligst første kvartal 2024».

Har byttet våpendrager

I tingretten var Sonja Lee representert ved advokat Jacob Solheim i advokatfirmaet Føyen. Solheim opplyser til Estate Nyheter at advokat Einar Caspersen i advokatfirmaet Schjødt har overtatt som Sonja Lees prosessfullmektig.

Caspersen svarer ved å vise til den offentlige sakslisten til Borgarting lagmannsrett, hvor det fremgår at ankesaken skal behandles i begynnelsen av januar.

- Utover dette har vi ingen kommentar, skriver Caspersen i en e-post til Estate Nyheter.

- Det er riktig at Restaurant Consulting har anket over tingrettens dom. For øvrig har ikke Solvil Eiendom noen kommentarer, kvitterer Solvil Eiendoms prosessfullmektig, Wikborg-advokat Peder Alvik Sanengen, på e-post til Estate Nyheter.

Det er satt to dager til ankebehandlingen.

Powered by Labrador CMS