DIGITALT: Dette er begynnelsen på slutten for planvarsler på papir.
DIGITALT: Dette er begynnelsen på slutten for planvarsler på papir.

Norges første digitale planvarsel er sendt

På få minutter ble 240 berørte naboer varslet om utbyggingsplanene.

Publisert

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup ga nylig grønt lys for utsendelse av norgeshistoriens første digitale planvarsel. Sammen med Norconsult Informasjonssystemer står Ambita bak den digitale byggesaksløsningen Byggesøknaden.no, som gir mulighet til å starte planvarslingsprosessen mot kommunen digitalt.

Digital planvarsling gir store besparelser, og sikrer bedre medvirkningsprosesser for berørte naboer og offentlige og private instanser, ifølge en pressemelding.

Årlig utarbeider private aktører og kommuner rundt 1.600 reguleringsplaner for utnyttelse av landområder. Noen naboer blir alltid berørt og utbygger må informere dem om reguleringsplanene for å sikre at alle kan gi innspill før de iverksettes. Frem til i dag har dette skjedd i brevs form.

– Digitalisering av plan- og byggeprosesser er viktig for at innbyggere, næringsliv og frivillig sektor skal få en enklere hverdag. Nå er vi i gang med å digitalisere prosessene, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

I et drøyt år har hans folk jobbet med å lage en digital verktøykasse som gjør det mulig å utvikle ulike digitale løsninger for planområdet. Nå er den første løsningen klar – nemlig et digitalt varsel om planoppstart for Nye Veier-prosjektet E6 Gyllan – Kvål sør for Trondheim. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har etablert en plattform som sikrer at nabovarslene sendes via Altinn.

Løsningen er forventet å gi store effektiviseringsgevinster. Beregninger viser at i dette tilfellet spares 180 arbeidstimer, 39 kilo papir og 1,5 tonn CO2 ved å digitalisere de tre lovpålagte utsendelsene til de berørte naboene. Som utførende rådgiver står Norconsult ansvarlig for utsendelsen.

– Dette er digitalisering, samarbeid og bærekraft i praksis. Og et godt eksempel på at det offentlige tilrettelegger for at private aktører kan utvikle digitale løsninger som kommer innbyggerne til gode. Der vi tidligere har brukt opp mot et ukesverk på varsling, går dette nå på en time eller to. Løsningen sikrer også god mulighet for medvirkning for innbyggerne slik at deres innspill blir fanget opp og hørt av riktige instanser før planene legges, sier konsernsjef Egil Hogna i Norconsult.

Å gjøre det enklere for publikum å medvirke i planprosessen er et viktig prinsipp for Nye Veier.

– Med denne løsningen blir det enda enklere. Dette er helt i tråd med vår visjon om å tenke nytt, og bruke ny teknologi og innovative metoder, sier administrerende direktør Anette Aanesland.

Powered by Labrador CMS