LOOPFRONT: Elin Hansen skifter beite.
LOOPFRONT: Elin Hansen skifter beite.

Miljøprofil går over til startup

- Jeg gleder meg til å ikke bare legge en plan, men også å skape resultater, sier Elin Hansen.

Publisert Sist oppdatert

Hun er nåværende miljørådgiver i Statsbygg. Til våren blir hun prosjektleder og rådgiver i Loopfront i Trondheim, ifølge en pressemelding.

Loopfront er en digital plattform som skal gjøre det enklere for profesjonelle aktører å ombruke byggematerialer. Forretningsmodellen er bygget på sirkulærøkonomi.

- Det første jeg tenker på når det gjelder sirkulærøkonomi er klimagassreduksjon. Å beholde ressurser i et lenger kretsløp innebærer mindre CO2-utslipp og mindre ressursuttak, uavhengig av klimafotavtrykk. Det fine er jo at det begynner å bli én til én mellom økonomisk gevinst og miljøbelastning, der det kanskje før har vært en motsetning, påpeker hun.

Hansen er sivilingeniør i miljøfag og har jobbet med miljø i 20 år. Hun var med i planleggingen av både det nye regjeringskvartalet og det nye nasjonalmuseet. Nå er tiden moden for et skifte.

- Klimagassreduksjon er mitt faglige hjertebarn. Så nå føler jeg at jeg kommer hjem til å kunne jobbe med det på heltid. Ikke bare legge en plan, men også å skape resultater, sier hun.

Hos Loopfront går Hansen inn i et team som bistår flere av landets største aktører i bygg- og eiendomssektoren. Sammen med Enova oppretter de dessuten landets første ombruksnettverk som skal sette fart på sirkulærøkonomien i markedet. Også rådgivningsselskaper som Multiconsult og COWI har valgt Loopfront som partner. Med utgangspunkt i at norsk økonomi bare er to prosent sirkulært er det et stort potensial og behov for utvikling - kanskje spesielt i byggebransjen. Hansen bekrefter at omstillingen allerede har begynt.

- Det skjer mye digitalisering i både dokumentasjon og datagrunnlag. Ting som før var digitalt i form av et dokument, blir nå digitalt i form av datafelt. Man får også digitalisert materialbanken, kartleggingen av miljøfarlige stoffer eller ombrukspotensial. Også markedsplasser er på full fart fremover, sier hun.

Den digitale plattformen som Hansen skal ta del i er designet for å fjerne barrierene knyttet til ombruk av byggematerialer og inventar. Med et nettbrett kan man kartlegge, samhandle, dokumentere og rapportere alle tilgjengelige materialer for resirkulering, ombruk og salg. Slik kan det bli enklere for bygg og eiendomsbransjen å nå miljømålene.

I Statsbygg har Hansen påsett at miljøoppfølgingsplanen i ulike prosjekter har blitt fulgt. I praksis betyr det å få byggherrens interesser nedfelt i planen og videreføre det til utførelsesfasen.

- Hvis jeg var byggherre og skulle innføre sirkulær økonomi i min organisasjon, ville jeg begynt med en strategi eller målplan: Hva er ambisjonen? Svaret på det spørsmålet vil vise retningen og hva slags type tiltak man må gjennomføre. Stiller man de rette spørsmålene, blir veien frem mye klarere, poengterer Hansen.

Powered by Labrador CMS