ØKER: Selv etter korona vil leietakerne la de ansatte være mer på hjemmekontor.
ØKER: Selv etter korona vil leietakerne la de ansatte være mer på hjemmekontor.

Mer hjemmekontor også etter korona

Det ventes at leietakerne vil øke bruken av hjemmekontor selv etter korona. Men hvordan det slår ut i arealbehovet, er fortsatt uklart.

Publisert

Det er i den seneste kvartalsrapporten til DNB Scandinavian Property Fund at fondet ser nærmere på koronakrisen og potensielle effekter på kontormarkedet. Fondet skriver at de store næringsmeglerne har gjennomført flere leietakerundersøkelser, hvor resultatene har de samme fellestrekkene. «Alle de spurte sier at de vil endre kontorbruken permanent, og da var det hjemmekontor som ble trukket frem hyppigst. Mange melder at de er i prosesser hvor de vurderer utformingen av kontorene fremover med tanke på andel faste plasser, free seating, aktivitetesbaserte plasser og cellekontorer».

Selv når man kommer tilbake til en mer normal situasjon etter korona, forventes andelen på hjemmekontor å øke til nærmest en dobling sammenlignet med før korona. Samtidig mener DNB Scandinavian Property Fund at det er uklart hvordan dette slår ut i etterspørselen etter kontorarealer. «Det som spares av arealer pga hjemmekontor og flytting fra cellekontorer til åpent landskap/prosjektkontorer, blir kompensert av behov for mer plass i åpne landskap, fra free seating til faste plasser samt tilrettelegging for møterom / plass for elektroniske møter (både store og små rom).», skriver fondet videre i rapporten.

DNB Scandinavian Property Fund venter at det blir mer fokus på samhandling enn produksjon i kontorbyggene fremover og større krav til fleksibilitet i leieavtalene og i bruken av lokalene.

Ifølge kvartalsrapporten hadde DNB Scandinavian Property Fund en avkastning på 0,9 prosent i tredje kvartal. Fondet har eiendom for over 10 milliarder kroner