OMBRUK: KPMG-bygget til Oslo Areal er ett av flere som skal kartlegges i prosjektet.
OMBRUK: KPMG-bygget til Oslo Areal er ett av flere som skal kartlegges i prosjektet.

Lager digital markedsplass for ombruk

To regionale ombruksnettverk med et titalls eiendomsselskaper er nå under etablering. De skal gjøre det lettere for å bruke bygningsmaterialer på nytt.

Publisert

Ombruk er et av de mest aktuelle temaene i bygg-, eiendoms- og anleggsnæringen akkurat nå. Næringen står for 16 prosent av Norges klimagassutslipp og rundt 25 prosent av avfallsproduksjonen.

Det er dermed et stort potensial for å gjøre næringen mer bærekraftig ved å ta vare på eksisterende bygg og bruke materialer på nytt, ifølge en pressemelding.

Prosjektet «Regionale Ombruksnettverk for byggematerialer» er nå i ferd med å bli etablert, med Loopfront og Multiconsult som initiativtakere.

- Støtten fra Enova muliggjør at vi kan bygge fundamentene til en digital markedsplass for ombruk. Første steg i arbeidet var å etablere et mindre nettverk av aktører som vil være med å løse utfordringene, slik at en større markedsplass senere vil være lettere for flere å bli med på. Det er viktig å bygge opp samarbeidet gradvis, sier daglig leder Michael Curtis i Loopfront.

Selskapet har utviklet en digital plattform ved hjelp av kunstig intelligens og 3D-teknologi. Hensikten er å effektivisere og redusere kostnader i forbindelse med blant annet kartlegging, lagring og tilgjengeliggjøring av byggematerialer og møbler for ombruk, salg eller resirkulering.

- Ved å bruke slike materialer på nytt kan utslipp og avfallsmengder reduseres kraftig, samtidig som det gir viktig erfaringer, påpeker Curtis.

I første omgang er det etablert to nettverk, i Oslo og Trondheim. Et titalls private og offentlige eiendomsselskaper der er så langt med i prosjektet. I tillegg til eiendomsselskaper vil også andre relevante aktører fra næringen være med.

- I løpet av vel et halvår skal vi kartlegge et tjuetalls bygninger og alt av byggematerialer, møbler og innredning, før det gjøres en vurdering av mulighetene for å bruke dette på nytt i andre bygninger og sammenhenger, sier Eivind Bøe fra rådgiverselskapet Multiconsult.

De skal kartlegge, vurdere tilstand og finne fram til hvor materialer kan brukes på nytt. Dette vil gi selskapene beslutningsgrunnlag for mulige besparelser på miljø og økonomi.

Materialer og informasjon fra de enkelte bygningene blir lagt inn i portalen Loopfront slik at det blir etablert en oversikt over hva som er tilgjengelig og som kan brukes i andre prosjekter. - Gevinstene vi håper på i første omgang er å få til mer effektive prosesser slik at tidsforbruk og kostnadene med kartlegging, lagring og montering kan reduseres. Da oppnår vi større økonomiske og miljøbesparelser raskere i fremtiden, understreker Curtis.

Flere ledende eiendomsbesittere deltar med bygg som skal kartlegges, som Oslo Areal, Omsorgsbygg Oslo, Asker kommune, Trondheim kommune, Trondheim fylkeskommune, TOBB, NTNU og SINTEF.

Powered by Labrador CMS