Leder av teknisk fagteam i Entra, Pål Oroszko, og COO i Consigli, Ingebjørg Foss Daae, er fornøyde med at KI allerede i testfasen har bidratt til å redusere energi- og materialforbruk.

Entra har inngått rammeavtale med Consigli

Avtalen gjør kunstig intelligens tilgjengelig i alle Entras eiendomsprosjekter.

Publisert Sist oppdatert

Entra har over tid testet teknologien, og resultatene viser at kunstig intelligens kan redusere energi- og materialforbruk. I tillegg kan kostnadsreduksjon gjøre tidligere ulønnsomme prosjekter lønnsomme. 

– Kunstig intelligens har allerede i testfasen bidratt til å skape ekstra verdi i våre prosjekter gjennom optimalisering av arealbruk. Å utnytte tilgjengelig areal best mulig kan være forskjellen om et prosjekt er økonomisk bærekraftig eller ikke, uttaler Pål Oroszko, leder av teknisk fagteam i Entra, i en pressemelding.

Entras erfaring så langt er at kunstig intelligens (KI) kan være et svært nyttig verktøy for å utvikle mer miljøvennlige bygg med mindre bruk av materialer. I et standard kontorbygg er det gjerne flere kilometer med rør, ledninger og kabler. KI kan gjennomføre flere milliarder beregninger for å finne de best mulige løsningene ved for eksempel kabelføring og ventilasjon. Ressursbruken holdes på et minimum samtidig som mer energieffektive løsninger tas i bruk.

Entra har som mål å være et netto klimanøytralt selskap innen 2030. For å klare det, er ny teknologi helt nødvendig for å bygge enda mer klimasmart samtidig som økonomien i prosjektene ivaretas.

KI bidrar dessuten til å redusere både risiko og antall arbeidstimer i kvalitetssikring av Entras kravspesifikasjoner, FDV-dokumentasjon og i leveringsbeskrivelser. Entra ser på KI som et nyttig supplement, og ingen erstatning for menneskelig arbeidskraft.

– Vi vil fortsatt trenge de beste folkene med høy teknisk faglig kompetanse. Kunstig intelligens kan imidlertid være et nyttig verktøy som løser tidkrevende og kjedelig arbeid til en brøkdel av tiden det tar å gjøre arbeidet manuelt, forteller Oroszko.

Den nye rammeavtalen med Consigli gjør KI tilgjengelig for hele Entras organisasjon og alle selskapets utviklingsprosjekter. Teknologien til Consigli er bygget på at kundens informasjon fôres inn i et lukket system slik at kundedata ikke brukes til å trene systemet.

– Entra har samarbeidet med Consigli over lengre tid, og de har vært en viktig innovasjonspartner for oss. Bruken av kunstig intelligens i sentrale forretningsprosesser sikrer Entra konkurransefortrinn i en tid hvor kostnadsreduksjon, effektivisering og redusert karbonfotavtrykk er viktig, sier Ingebjørg Foss Daae, COO i Consigli.

Powered by Labrador CMS