KUNNSKAP: Håvard Heggem von Krogh, CEO og medgründer av VIRDI, påpeker at de nå har noen av de mest kompetente menneskene innen maskinlæringsbaserte tjenester i Norge, og det trenger de for å levere på planene sine i tiden fremover.
KUNNSKAP: Håvard Heggem von Krogh, CEO og medgründer av VIRDI, påpeker at de nå har noen av de mest kompetente menneskene innen maskinlæringsbaserte tjenester i Norge, og det trenger de for å levere på planene sine i tiden fremover.

Dette vil proptech bety for boligmarkedet

I 2021 dukket det opp flere nye konsepter med fokus på å gi flere tilgang til boligmarkedet. Hvordan blir utviklingen i 2022?

Publisert

– Proptech-året 2021 er året hvor det virkelig ble et økt fokus på løsninger rettet mot næringseiendom, og da særlig produkter som skal utnytte eller optimalisere eiendomsmassen. Enten med hensikt om å matche utleiere med leietakere basert på data, som for eksempel Plaace og Speiz, eller med fokus på økt bærekraft i byggene, som Noova, ClevAir, Carrot, og Simenergi, sier Håvard Heggem von Krogh, CEO og medgründer av VIRDI.

Han tror særlig at proptech-løsninger innen bærekraft er en trend som bare vil akselerere i tiden fremover, og vil gjøre seg stadig mer gjeldende i 2022.

– Personlig er jeg spent på hva som vil skje i tiden fremover med tanke på nye proptech-konsepter for forbrukeren. Med korona-pandemien har vi virkelig bare blitt mer opptatt av egne hjem, da hjemmet har blitt en flerbruksarena. Og det har kanskje delvis vært årsaken til den store prisveksten, selv om det selvfølgelig også skyldes flere andre faktorer, og med dette har det å skaffe seg egen bolig eller utleiebolig blitt vanskeligere for mange, sier han.

Venter på en «power buyer»

I 2021 dukket det imidlertid opp flere nye konsepter for Krogh med fokus på å gi flere tilgang til boligmarkedet.

– Flere delleie-konsepter har blitt lansert fra boligbyggelagene, men også andre aktører har lansert spennende tjenester. Jeg er for eksempel spent på hvordan et verdiforslag som Boligfondet vil resonnere i markedet, sier han og legger til at han også er spent på hvordan den nye avhendingsloven vil tas imot av forbrukere nå når den trer i kraft, og hvordan den vil øke farten på eksisterende løsninger og gi grobunn til nye.

– Vil for eksempel Boligmappas relevanse i bolighandelen øke, og vil vi se en økt utnyttelse av takstdata i utviklingen av nye og hjelpsomme løsninger for forbrukeren?

Krogh var også en av de som ventet lenge på første iBuyer-konsept i Norge.

– Nå har solgt.no-gjengen kommet litt i gang i Oslo, og det finnes lignende konsepter i de andre nordiske landene. Men hvem blir de første til å ekspandere utover egne landegrenser? Nå venter jeg på den første såkalte «power buyer» i Norge, altså et selskap som kjøper en bolig på vegne av deg som forbruker, lar deg flytte inn, gjør klar og selger (eller kjøper) din gamle bolig, og deretter lar deg kjøpe den nye boligen. Vil dette komme i 2022?

Alt i alt tror han først og fremst at mange av trendene vi har sett i 2021 vil fortsette inn i 2022, men med økt styrke.

– Norsk proptech har definitivt kommet seg av perrongen, godt hjulpet av en all-time high i investor-aktivitet.

Et mer åpent, trygt og tilgjengelig boligmarked

I 2022 vil VIRDI fortsette å utvikle kjernen av det de driver med i dag, å utvikle datadrevne produkter for et mer åpent, trygt og tilgjengelig boligmarked, hvor norske boligeiere får innsikten de trenger for å ta best mulig boligvalg – uavhengig av om de skal kjøpe/selge eller «bare» eie.

VIRDI skal også utvikle flere maskinlæringsbaserte tjenester, og har nylig investert tungt i teamet ved å ansette ytterligere to dataingeniører.

– Vi har nå noen av de mest kompetente hodene innen området i Norge samlet inhouse, og det trenger vi for å levere på planene våre innen maskinlæring og data i tiden fremover. Vi skal blant annet forbedre og utvide universet rundt VIRDI-estimatet, som er vårt egenutviklede estimat av markedsverdien til boliger. I tillegg skal vi jobbe med et prosjekt støttet av Forskningsrådet som blant annet omhandler forecasting av boligpriser, avslutter han

Powered by Labrador CMS