LAB: Ålesund blir FNs testby. Foto: Eplemoser Wikipedia CC 4.0
LAB: Ålesund blir FNs testby. Foto: Eplemoser Wikipedia CC 4.0

Blir testby for FNs smartbylab

COWI har inngått intensjonsavtale med FNs nye laboratorium for smarte og bærekraftige byer.

Publisert

Som den andre av sitt slag i verden, skal FNs nye smartbylab bre seg ut over 1.300 kvadratmeter i Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i Ålesund. Prosjektet har fått navnet Ålesund UN Smart Sustainable Cities Lab (USSC lab), ifølge en pressemelding.

– Dette treffer veldig godt på vårt konkrete satsingsområder innen FNs bærekraftsmål, blant annet smarte og bærekraftige byer samt utfordringer knyttet til vann, avløp, arealbruk og transport. Som partner skal vi arbeide med å tydeliggjøre retningen i arbeidet på laben og vi skal komme tettere på samarbeidspartnere som deler vårt engasjement for smartbysatsing, forteller landskapsarkitekt Frøy Walberg Sandness i COWI.

LES OGSÅ: Med bærekraft skal leietakerne vinnes

Nå jobber COWI med å identifisere konkrete prosjekter der de kan materialisere sin kunnskap om smarte og bærekraftige byer sammen med andre sterke aktører.

– Vi kan bidra med kunnskap om elektrifisering, tolking av big data, kartlegging innen bærekraftsparametre, areal- og transportplanlegging eller andre relevante utviklingsprosjekter, påpeker Sandness.

Det er dette som er hovedmotivasjonen til at COWI ønsker å støtte laben.

– Vi har solid kompetanse på smarte byer og har mye å bidra med i en smartbylab. Det handler om å bruke moderne teknologi for å gjøre byer og lokalsamfunn mer bærekraftige og menneskevennlige. Nøkkelen til å få dette til, er samarbeid mellom ulike innovative aktører, sier Sandness.

LES OGSÅ: Smarte byen snur opp ned på byutviklingen

Laben i Ålesund skal bli en møte-, lærings- og utviklingsarea. Det overordnede målet er å nå FNs bærekraftsmål gjennom nye smartbyløsninger. Før etableringen ble kommunen kartlagt av FN, som viste blant annet at Ålesund har særlige utfordringer i vann og avløpssektoren.

– Med utgangspunkt i laben kan vi blant annet bidra med teknologi og kompetanse innen vannrensing. Her vil ny materialteknologi og digital smartstyring bidra til å sikre at vann- og avløpssystemer utvikles i takt med verdens økende vannbehov og byenes vekst, sier Sandness som tror pilotprosjekter lettere vil kunne realiseres i Ålesund enn i andre større byer.

– En fordel med Ålesund er at det er en relativt liten by som gjør det lettere og mindre komplekst å teste ut nye løsninger. Man kan enklere sette piloter i drift i mindre områder her enn for eksempel i Oslo sentrum, poengterer hun.

LES OGSÅ: Kuttet av toppen for å få tillatelse

Så langt har 14 ulike selskaper signert en intensjonsavtale med FN-laben. Nettverksbygging mellom disse aktørene vil være en viktig del av arbeidet.

– Innen 2050 bor minst halvparten av verdens befolkning i byer. De må ha tilgang på energi, systemer for mobilitet, rent vann, helsetilbud og gode avløpssystemer. Tett samarbeid med akademia, næringsliv og det offentlige er en viktig suksessfaktor. Fellesnevneren hos aktørene som nå er med, er et ønske om å konkretisere planene sine rundt bærekraftsmålene gjennom teknologi og innovasjon, sier Frøy Walberg Sandness.