RIngnes' hovedkontor i Oslo kan bli solgt. Foto: Google Street View.
RIngnes' hovedkontor i Oslo kan bli solgt. Foto: Google Street View.

Selger Ringnes’ hovedkontor

Pareto Eiendomsinvest Nordic er i markedet for å selge Thorvald Meyers gate 2A.

Publisert Sist oppdatert

Eiendommen på drøye 6700 kvadratmeter er leid ut til Ringnes, Bydel Sagene og Digital Video Norge. Flere investorer har nå mottatt en teaser om eiendommen, som har årlige leieinntekter på 11,8 millioner kroner. Leiekontraktene har en gjennomsnittlig lengde på 11,9 år. Leienivået er på 1561 kroner per kvadratmeter, noe som er moderat sammenlignet med andre kontorbygg i nabolaget. Det er SPG Corporate Finance som har fått salgsoppdraget.

Pareto-fondet vurderer nå å selge eiendommen etter å ha gjort en formidabel jobb med å skape verdier. I rapporten for fjerde kvartal 2016 skriver Pareto Eiendomsinvest Nordic (PEN) at fondet har restrukturert leieforholdene i Thorvald Meyers gate 2A. «Dette innebærer at Bydel Sagene har kommet inn som leietaker i en etasje på et to års leieforhold fra september 2016, samt at leiekontrakten med Ringnes er reforhandlet», skriver fondet i rapporten.

Ringnes-avtalen innebærer en forlengelse på hoveddelen av arealet på henholdsvis 10 og 20 år. Ringnes ble fristilt fra noen arealer, som nå er utleid til Bydel Sagene og Digital Video Norge. «Restruktureringen av leieforholdene har en betydelig verdi for PEN og reduserer risikoen i prosjektet betydelig. Vektet gjenværende løpetid på leiekontraktene på eiendommen har dermed økt fra 3,0 år til nå å utgjøre 12,1 år.»