AVTALE: Styreleder Anders Kvåle og konserndirektør Ida Aall Gram signerer avtalen om langsiktig samarbeid.
AVTALE: Styreleder Anders Kvåle og konserndirektør Ida Aall Gram signerer avtalen om langsiktig samarbeid.

Satser enda mer på intelligens

Etter å ha samarbeidet tett siden 2017, tar giganten skrittet fullt ut og innfører AI i hele eiendomsporteføljen.

Publisert Sist oppdatert

AF Gruppen har samarbeidet tett med Spacemaker siden 2017, og nå utvider de  avtalen fra enkeltprosjekter til å omfatte hele eiendomsporteføljen. Målet er å gi bedre boliger, samt å sikre best mulig utnyttelse av tomter til bolig- og næringsbygg, ifølge en pressemelding.

LESD OGSÅ: Unge hoder tenker nytt

Ved å bruke kunstig intelligens vil AFs eiendomsutviklere, AF Eiendom og LAB Eiendom sikre at de sammen med arkitektene får utnyttet tomtene optimalt og skape best mulig boliger for kommende beboere. Spacemakers teknologi vurderer og analyserer ulike forhold og forutsetninger på en tomt. De tar hensyn til fysiske data, forskrifter og preferanser. På den måten kan man for eksempel sikre best mulige solforhold, lavest mulig støynivå og en god utnyttelsesgrad innenfor reguleringsplanens bestemmelser.

– Vi er veldig glade for å utvide samarbeidet vårt. Vi har fått bidra aktivt i utviklingen av verktøyet og opplever Spacemaker som usedvanlig kundeorienterte med klart formål om å bidra til økt verdiskapning. Vi ser at denne teknologien gir store fordeler, sier konserndirektør Ida Aall Gram i Eiendom i AF Gruppen.

LES OGSÅ: Politikerne stoppet boligprosjektet

AF har også bidratt med kapital inn i Spacemaker gjennom investeringsselskapet Construct Venture sammen med OBOS.

Også daglig leder og porteføljedirektør Tore Grimstad i LAB Eiendom er entusiastisk.

– Verktøyet gir oss mulighet å generere et stort utvalg av konfigurasjoner på aktuelle tomter for å finne best mulig løsning og se hvordan prosjektet påvirker omgivelsene, sier han.

LES OGSÅ: Satser stort i hjembygda

– Dette strategiske samarbeidet er en viktig milepæl for oss. AF Gruppen vil bruke plattformen i sine prosjekter både i Norge og i Sverige, samt på tvers av sine forretningsområder. Som et av de mest fremtidsrettede selskapene i bransjen forstår de utfordringene samfunnet står overfor når det gjelder klimaendringer og urbanisering. De har også sett hvilken betydning kunstig intelligens kan ha for å håndtere disse, sier styreleder Anders Kvåle i Spacemaker.