JAKTER PENGER: Self-storage-startupen Add + Space AS ønsker å skaffe til veie investorer til videre satsning.

Vil hente penger til self-storage-app gjennom folkefinansiering

Airbnb for self-storage og et globalt marked verdt 60 milliarder USD, reklamerer Add + Space AS. Nå vil selskapet hente penger hos folk flest.

Publisert Sist oppdatert

- Add + Space er en norsk tech startup som har utviklet en unik tjeneste hvor vi knytter global overskuddsplass med mennesker som har behov for lagringsplass. Vi har skapt markedets første virtuelle self-storage løsning. Enkelt forklart: Airbnb for self-storage.

Slik lyder promoteringen på tegningsinnbydelsen på Folkeinvest fra det norske selskapet Add + Space AS.

- Lav innovasjonsgrad 

Virksomheten viser til at self-storage-markedet i dag er preget av lav innovasjonsgrad, kapitalbinding gjennom store investeringer i eiendom og lite kundevennlige produkter. Samtidig påpekes det at etterspørselen etter enkle lagertjenester øker i takt med at leiligheter i de store byene stadig blir mindre og flere mennesker bor i by.

- Med vår app kan man på den ene siden få lagret eiendelene sine med få tastetrykk, på den andre siden kan privatpersoner få en passiv månedlig inntekt gjennom utleie av sin overskuddsplass (loft, kjeller, garasje, bod). I tillegg utnytter vi ledig kapasitet hos eksisterende aktører. 

- Slik bygger vi verdens største lager uten å eie noe lager, heter det videre.

Det er 1.588.984 aksjer for salg med en stykkpris på 18,88 kroner, og dermed satses det på å hente inn inntil 30 millioner kroner. Minstetegningen er 264 aksjer, maks tegning 500.000 aksjer.

Add + Space AS ble etablert i 2021. Tilgjengelige regnskapstall for oppstartsbedriften viser et underskudd på 13,5 millioner kroner i 2022, og minus 11 millioner kroner i 2021. Største eier (65 prosent) er Einar Vesteinn Linge Schwaiger gjennom selskapet Rosselini Holding AS.

Investorer som tegner aksjer for under 250.000 kroner i emisjonen vil få et indirekte eierskap i Add + Space AS, ved at de tildeles aksjer i et nyopprettet selskap, Add + Spv AS (selskap under etablering), hvor eneste formål er å eie aksjer i Add + Space AS.

Powered by Labrador CMS