HØYE AMBISJONER: En fersk stortingsmelding om datadreven økonomi og innovasjon oppstiller høye ambisjoner for bygg- anleggs og eiendomsbransjen, skriver artikkelforfatteren.
HØYE AMBISJONER: En fersk stortingsmelding om datadreven økonomi og innovasjon oppstiller høye ambisjoner for bygg- anleggs og eiendomsbransjen, skriver artikkelforfatteren.

Stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon - regjeringen vil gjøre eiendomsdata gratis tilgjengelig (+)

Fredag la Regjeringen ved kommunaldepartementet frem Norges første stortingsmelding om datadreven økonomi og innovasjon. Stortingsmeldingen fremhever data som ressurs, enten det er datamengder fra IoT-sensorer eller økt bruk av kunstig intelligens, skal bli en viktig bestanddel i Norges økonomi i årene fremover.

Publisert Sist oppdatert

Europakommisjonen antar i sin datastrategi (2020) at verdien av dataøkonomien i EU vil øke fra 301 milliarder euro i 2018 til 829 milliarder euro innen 2025. Menon har i sin rapport "Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av?" sett på dataøkonomiens bidrag til verdiskaping i Norge. Det anslås i Stortingsmelding nr. 22 (2020-2021) at norsk dataøkonomi utgjør en årlig verdiskaping tilsvarende 150 milliarder kroner og en sysselsetting på hundre tusen arbeidsplasser i 2020.

Videre fremheves det at dersom forholdene legges til rette for økt vekst, kan disse tallene dobles fram til 2030.

Økt tilgang til og bedre utnyttelse av data innad i næringslivet kan bidra til at oppstartsselskaper, vekstbedrifter og det etablerte næringslivet utvikler nye forretningsmodeller, produkter og tjenester. Kartverket skrev i sitt høringsinnspill i april i fjor at ambisjonen bør være at "vi kan skape en digital tvilling av hele samfunnet vårt – som kan brukes til å skape innsikt, nye tjenester og prosesser" noe som legger listen høyt.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 449,- pr mnd.
Faktureres kun årlig.

Bestill her

2 brukere*
NOK 798,- pr mnd. / 399 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

3 brukere*
NOK 1 047,- pr mnd. / 349 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

Ønsker dere flere enn 3 brukere?Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.