ENERGI: KIWI Dalgård er en av landets grønneste butikker, med solceller og grunnbrønner. Overskuddsenergi leveres til i 60 naboleiligheter.
ENERGI: KIWI Dalgård er en av landets grønneste butikker, med solceller og grunnbrønner. Overskuddsenergi leveres til i 60 naboleiligheter.

Solceller på norske eiendommer kan gi strøm til hele landet

– Men da må vi få lov til det, sier Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.

Publisert

Økt elektrifisering krever økt fornybar kraftproduksjon i Norge. Norsk solkraftbransje kan produsere nok strøm til alle landets husholdninger innen 2030. Ifølge deres eget veikart som nylig ble presentert, har solcelleanlegg i bygg alene et enormt potensial og er en svært god løsning for elektrifisering, skriver de i en pressemelding.

– Det er mulig å få til minst 30 TWh med kraftproduksjon på eksisterende fasader og tak i Norge. Nivået er på linje med NVEs forventede strømforbruk i private husholdninger i 2030, 39TWh, sier senterleder Erik Marstein ved Fme Susoltech som står bak veikartet sammen med Solenergiklyngen.

Allerede innen 2030 kan solcelleanlegg med en kapasitet på mer enn 4 TWh bli installert her hjemme. Det kan bidra til næringsutvikling med investeringer på mellom 20 og 40 milliarder kroner gjennom det neste tiåret.

- Solkraftbransjen kan være selve nøkkelen til økt elektrifisering dersom den får lov. Det er viktig å oppdatere reguleringer og rammeverk i kraftbransjen for å legge til rette for økt utbygging av solkraft i Norge på en god måte, sier Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.

De påpeker at hvis norsk solenergibransje skal lykkes, må myndighetene:

* Fjerne begrensninger på plusshus, borettslag og nabolagsstrøm, og vente med å innføre effekttariffer.

* Unngå å innføre krav om omsetningskonsesjon for anlegg som produserer mer enn 1 GWh.

* Sikre forutsigbar Enova-støtte.

Veikartet viser at den samlede sysselsettingen i solenergibransjen kan nå minst 60 milliarder kroner i årlig omsetning og skape 10.000 årsverk i 2030. Dette vil i hovedsak komme fra installering, utvikling og drift, samt eksport av råvarer og teknologi. Norsk solbransje har i dag ledende aktører på flere felter, noe Berntsen mener er viktig for fremtiden.

– Utvikling av et solid hjemmemarked er også veldig viktig for eksportmarkedet. Teknologi utviklet og testet for eksempel på et Asko-eller REMA- tak, har stor eksportmulighet, poengterer hun.

Solenergiklyngen representerer over 100 medlemmer innen norsk solkraftbransje. Fme Susoltech er det ledende nasjonale forskningssenteret for solenergi i Norge.

Powered by Labrador CMS