Rune Svindland, adm. dir. Create-Solutions AS har fått med seg Smedvig Eiendom på laget.
Rune Svindland, adm. dir. Create-Solutions AS har fått med seg Smedvig Eiendom på laget.

Smedvig Eiendom inn i eiendomsbransjens Bloomberg

Econ Consulting Group skiller ut satsingen innenfor næringseiendom og får med Smedvig Eiendom som medeier.

Publisert Sist oppdatert

Det var i fjor høst at Econ Consulting Group vurderte å skille ut satsingen på næringseiendomsdata og –analyse i et eget selskap. Det nye selskapet har fått navnet Create-Solutions, og nå blir det klart at Smedvig Eiendom går inn som medeier i selskapet, som selger produktkonseptet CREATE + (Commercial Real Estate Analysis Tools e-solutions). Smedvig Eiendom har vært kunde i Econ Consulting Group fra CREATE + lå på tegnebrettet for tre år siden og har abonnert på både informasjonsdatabasene og analyseverktøyene. Det nye selskapet har ambisjoner om å bli eiendomsbransjens Bloomberg.

– Smedvig Eiendom investerer i Create-Solutions som følge av at vi lenge har hatt et ønske om bedre analysegrunnlag for næringseiendomsmarkedet. Vi savnet lenge empirisk innsamlede data og en metodisk organisering av disse. I tillegg så vi behovet for et komplett porteføljestyringssystem for vår eiendomsportefølje. Create-Solutions har gode løsninger på disse områdene, og vi ønsker å være med å tilgjengeliggjøre disse for andre markedsaktører og ytterligere profesjonalisere markedet, sier markedsdirektør Sjur Chr. Monsen i Smedvig Eiendom.

Rune Svindland, adm. dir. Create-Solutions AS, startet kartleggingen av alle næringseiendommene i Stavanger-området etter at han så et ekstremt stort marked for næringseiendom, men som var veldig underanalysert og lukket. Først ble hele eiendomsmassen kartlagt, noe som viste store avvik sammenlignet med offentlige registre. Deretter ble eiendomsinformasjonen satt sammen med informasjon om selskapene som leier lokaler og mye annen informasjon. Etter at hele Nord-Jæren var blitt kartlagt, ble den samme jobben gjort i Bergen og Trondheim, og nå jobbes det for fullt med å kartlegge Oslo-markedet. Der ser avviket enda større ut sammenlignet med offentlige registre.

I begynnelsen av april lanserer Create-Solutions en ny skybasert abonnementsløsning.

– Løsningen gir våre kunder løpende oppdatert informasjon på PC, nettbrett eller smarttelefon, enten de sitter på kontoret, hjemme i stua eller er på reisefot. Vi har nylig ansatt redaksjonsmedarbeider og senior kundeansvarlig i Stavanger, og søker nå senior kundeansvarlige til å lede satsningen i Oslo og Bergen, opplyser Svindland.

Create-Solutions’ kunder er hovedsakelig selskaper innenfor bank og finans, eiendomsbesittere, eiendomsforvaltere, entreprenører, forsikring/pensjon, forvaltning/investering, revisjon/jus og næringsmeglere, samt offentlige aktører. Løsningene bygger på standard Microsoft-teknologi, og abonnementsmodellene innebærer ifølge selskapet «et trygt helhetlig tilbud til en kjent kostnad» for kundene.