NY: Forretningsutvikler Haavard Tufta er nyansatt i COWI.
NY: Forretningsutvikler Haavard Tufta er nyansatt i COWI.

Øker satsingen på smarte bygg

Smarte bygg og eiendomsteknologi (proptech) er på alles lepper, og mange spør seg om hvor mye substans det er i all denne smartheten.

Publisert Sist oppdatert

I en offentlighet hvor bedrifter blir beskyldt for grønnvasking, mener forretningsutvikler Haavard Tufta i det rådgivende ingeniørselskapet COWI at man like gjerne kan snakke om bedrifters innovasjonsvasking. Han er en av få som har jobbet med hvordan brukee proptech til å operasjonalisere smarte bygg til konkret forretning, forbi all buzzen og hypen, ifølge en pressemelding.

Nylig ble Tufta ansatt som forretningsutvikler for smarte bygg i COWI hvor han får en nøkkelrolle i satsingen på smarte bygninger.

LES OGSÅ: Hvorfor proptech? 

– Smarte bygg handler i all hovedsak om digital transformasjon og hvordan vi skal bruke ny teknologi til å skape ny verdi og nye kvaliteter for kundene. Dette gjør vi ved hjelp av teknologi, og ved å legge til rette for at byggene blir datadrevne. Essensen i datadrevne bygg handler om å gi økt brukeropplevelse og produktivitet, lavere miljøbelastning, reduserte driftskostnader og økt tilpasningsdyktighet til brukernes behov – også i fremtiden, sier han.

Utviklingssjef Erik Rigstad i COWI er glad for å videreutvikle fagkompetansen.

– Vi har over lengre tid prioritert kompetanseutvikling av digitale modeller og digital samhandling for våre kunder. Nå hever vi lista og vil skape enda mer verdi for våre kunder. Tufta har meget god kunnskap om leverandørmarkedet, og kjenner byggebransjen godt, påpeker han.

LES OGSÅ: Rehabiliterte og vant

De senere år har det vært stor utvikling innen proptech i Norge og internasjonalt. Det er en klar trend at flere eiendomsaktører nå tar i bruk mulighetene til å forbedre byggenes prestasjoner innenfor brukeropplevelse, produktivitet, miljøbelastning og driftskostnader.

– Smarte bygg har i årevis vært sterkt leverandørdrevet med høy grad av teknologisk konkurranse, proprietære løsninger og bundling av produkter. Mangelen på uavhengig rådgiverkompetanse har gjort det vanskelig for eiendomsaktørene å ta informerte investeringsvalg innenfor proptech, forklarer Tufta.

Som følge av den globale bærekraftsbølgen har begrepet grønnvasking oppstått i den offentlige debatten. Dette er en betegnelse for selskaper som forsøker å gi et mer bærekraftig og grønt inntrykk av sine produkter og tjenester, enn hva som egentlig er realiteten.

– Jeg opplever at flere aktører er mer opptatt av å fremstå som innovative eksternt, mens internt er det ofte business as usual. Dette leder derfor ofte til det jeg vil kalle for innovasjonsvasking. Det er ingen hemmelighet at mange i bransjen er lei av fine og fjonge ord og lite handling om smarte bygg og byer. Ingen enkeltaktør kan løse disse prosjektene alene, men for oss handler dette om å bygge opp ytterligere digital kompetanse internt samtidig som vi skal etablere nye strategiske partnerskap, sier Tufta.