SETTER FOKUS PÅ PROPTECH: Selmer-advokatene Trude Gran Melbye (t.v.) og Helene Flølo.
SETTER FOKUS PÅ PROPTECH: Selmer-advokatene Trude Gran Melbye (t.v.) og Helene Flølo.

Ny artikkelserie: Proptech – hva og hvorfor?

Eiendomsbransjen gjennomgår en digital transformasjon. I denne artikkelserien belyser vi hvordan proptech kan redusere kostnadene og gi økt kundetilfredshet for eiendomsaktørene i de ulike fasene av eiendommens levetid, fra kjøp/salg til utvikling og drift.

Publisert Sist oppdatert
For å være konkurransedyktige må eiendomsaktørene ha stort fokus på kostnadseffektivitet, brukervennlighet og moderne løsninger, gjerne ispedd tilleggstjenester. For leietakerne handler eiendom om arealbehov, men i økende grad også om en helhetsopplevelse. Eiendomsaktører som tør å satse på teknologiske hjelpemidler, vil kunne få betydelige konkurransefortrinn.
Den digitale transformasjonen preges av globale megatrender som Internet of Things (IoT), delingsøkonomien, big data, artificial intelligence (AI) og autonome roboter og kjøretøy. I sum vil denne informasjonsteknologien få enorm betydning i alle bransjer. Hva gjelder eiendomsbransjen presser teknologien seg inn i alle faser i eiendommens livsløp, og i omgivelsene og infrastrukturen rundt eiendommen helt opp til byutvikling.
De ulike aktørene som tilbyr teknologiske hjelpemidler til eiendomsbransjen, blir gjerne omtalt som “proptech-selskaper”. Helt overordnet kan “proptech” (property technology) defineres som all bruk av informasjonsteknologi i eiendomsbransjen. Når det snakkes om “proptech” siktes det imidlertid først og fremst til oppstartsbedrifter som tilbyr teknologiske nyvinninger eller nye forretningsmodeller for eiendomsbransjen.
Strengere krav
I kommende artikler vil vi se på en del av de teknologiske hjelpemidlene som er rettet mot eiendomsbransjen. Vi ser på hva teknologien kan tilby og hvorfor de ulike eiendomsaktørene bør ha fokus på dem.
Økende grad av digitalisering fører til økt grad av innsamling, utveksling og bruk av informasjon og behandling av personopplysninger. Den nye personopplysningsloven (som inkluderer GDPR) stiller flere og strengere krav til selskapenes håndtering av personopplysninger. Dette gjelder både eiendomsbesittere, leietakere og tjenesteleverandører. Det stilles blant annet tydelige krav til begrensning av hva opplysningene kan brukes til, internkontroll, risikovurderinger, informasjonssikkerhet og databehandleravtaler.

I artikkelserien vil vi derfor også se på krav til behandling av personopplysninger ved bruk av ulike teknologier, samt øvrige juridiske problemstillinger som eiendomsaktørene bør ha et bevisst forhold til.

Powered by Labrador CMS