Lars-Olav Holm i Intility.
Lars-Olav Holm i Intility.

Kronikk: Digitale bygg – mer enn wifi og sensorikk

Våre bygg fylles stadig med ny og spennende teknologi. Dette kan skap nye og innovative tjenester, men setter også eiendomsaktørenes IT-avdelinger og kompetanse på prøve.

Publisert Sist oppdatert

Kronikkforfatteren er Lars-Olav Holm, program manager i Intility AS.

Fremveksten av «Proptech hubs», som for eksempel Madserud Gård Proptech Hub, har bidratt til akselerasjon av digitalisering i eiendomsnæringen. Dette har også satt trådløs teknologi og sensorikk på dagsorden. Bruksområdene til slik teknologi er mange, og det er enkelt å la seg imponere over hva man kan oppnå med å implementere denne typen teknologi i både nye og eksisterende bygg. Når driftspersonell, et voksende antall tjenesteleverandører og ikke minst leietakere skal interagere med teknologien i de nå digitale byggene, fremheves behovet for en konvergert og industrialisert infrastruktur.

Et bygg er ikke mer stødig enn dets grunnmur. Det samme gjelder digitale bygg. Et digitalt bygg er ikke mer digitalt enn dets teknologiske infrastruktur. Dette er ikke nødvendigvis teknologi med «wow-faktor», men likevel helt essensiell for å lykkes med digitale bygg. Hovedbudskapet i dette innlegget er å fremheve viktigheten av teknologien som ikke synes. Det handler om å implementere en digital plattform som ivaretar følgende interesser:

1. Optimalisering av eksisterende tekniske systemer for drift og styring

2. Realisere ny teknologi og funksjonalitet

3. Integrasjoner og verdikjeder

4. Sikkerhet

Optimalisering av eksisterende tekniske systemer for drift og styring:

Det er lenge siden byggetekniske systemer som SD-anlegg og adgangskontrollsystemer ble satt på nett, for å kunne fjerndriftes. Utfordringen er at disse ofte står direkte eksponert på internett, ofte uten nødvendig sikring, og i beste fall et lite definert drifts- og overvåkningsansvar for den underliggende infrastrukturen. Å migrere disse tjenestene til et virtuelt miljø ville hevet den operasjonelle sikkerheten, men realiteten er at mange av disse tjenestene står gjemt bort i mørke støvete rom, uten tilstrekkelig kjøling og sikring. Å benytte byggets digitale infrastruktur vil legge til rette for et nytt nivå av drift, sikring og overvåkning av disse kritiske tjenestene. Videre muliggjør det konsolidering av ressurser og sentrale overvåkningsoperasjoner. Med sikker fjerntilkobling kan én driftsressurs betjene flere bygg. Videre vil dette forenkle eksport av verdifull data fra ulike kilder i bygget.

Realisere ny teknologi og funksjonalitet:

Proptech har kommet for å bli. Fremveksten av disse miljøene har bidratt til en rekke spennende teknologiselskaper, som tilbyr innovative løsninger til det norske og internasjonale eiendomssegmentet. Disse teknologiene kan, implementert riktig, bli viktige i utviklingen av morgendagens digitale tjenester mot byggenes leietakere. Å ta i bruk ny funksjonalitet bør være enkelt, og byggets digitale infrastruktur skal understøtte dette. Det skal være enkelt og sikkert å gi ny teknologi tilgang til byggets nettverk. Det skal være enkelt å installere nye tjenester, og det skal være enkelt å distribuere disse. Sist, men ikke minst, må disse tjenestene kunne skaleres på tvers av flere bygg i eiendomsporteføljen.

Integrasjoner (og verdikjeder):

For å kunne maksimere verdien av ny teknologi i næringsbygg, bør eiendomsaktørene integrere teknologien med sine øvrige IT-miljøer. Data fra byggets sensorer må transformeres til innsikt. For å realisere dette må byggets digitale infrastruktur evne å prosessere, lagre og analysere data. Denne innsikten må visualiseres i formater som gjør det mulig å gå fra innsikt til virksomhetskritiske beslutninger. Evnen til å sette sammen verdikjeder, med ende-tilende kontroll og innsikt, vil avgjøre hvorvidt eiendomsselskaper lykkes med sensorteknologi.

I dagens digitale bygg, er det avgjørende at tjenesteleverandører får sikker tilgang til byggets infrastruktur. Dette for å kunne aksessere og drifte sine tjenester, fra fjern og nær. Når byggene blir digitale kan ikke «godt nok» infrastrukturløsninger, uten fokus på sikkerhet, aksepteres. Videre skal ulike tjenester kommunisere med hverandre. Kjølesystemer, ventilasjonsanlegg, solceller og mye mer skal ofte kommunisere med sentralt driftsanlegg. Det er opp til byggets infrastruktur å muliggjøre denne kommunikasjonen på en sikker måte.

Sikkerhet:

Sikkerhet er et tema som ikke kan nevnes for ofte, også i konteksten av digitale bygg. Poenget blir å balansere sikkerhet med implementering av ny teknologi. Det er en kjent sak at en rekke IoT-enheter har sårbarheter og mangler, hva gjelder sikkerhetsteknologi. Årsakene til dette varierer, men ofte står ikke rollen enhetene skal fylle i digitale bygg i forhold til det de ble designet for. Modenheten vil øke på sikt, men det som er sikkert, er at bruken av IoT-enheter ikke vil bremse opp. Å håndtere det økende antallet, med potensielt sårbare enheter, påfaller byggets digitale infrastruktur. Dette handler om mer enn bare brannmurer. Det handler om segmentering av nettverk, oppgradering av operativsystemer, overvåkning og hendelseshåndtering. Forvaltning, drift og vedlikehold. Med et slikt tjenestelag, på toppen av byggets digitale infrastruktur, kan nye teknologier tas i bruk med større grad av trygghet.

Som det kommer frem av nevnte punkter, er det ingen enkel oppgave å ivareta samtlige interesser i et digitalt bygg. Teknologiens kompleksitet, og krav til effektiv implementering og nødvendig sikring utfordrer eiendomsaktørenes IT-ressurser. Å innse at digitale bygg er noe annet enn digitale arbeidsplasser, at kompleksiteten er høyere og at kompetansen som kreves er ny, er noe stadig flere skal føle på fremover. Samtidig skriker leietakere etter mer funksjonalitet og digitale tjenester.