Tech:

UUTNYTTET POTENSIAL: - Vi opplever at bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen ikke har sett hvilket potensial som ligger i å forstå og bruke data, sier Ingrid Schübeler og Johan Bronkhorst i Digital XBO.
UUTNYTTET POTENSIAL: - Vi opplever at bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen ikke har sett hvilket potensial som ligger i å forstå og bruke data, sier Ingrid Schübeler og Johan Bronkhorst i Digital XBO.

- Idet du deler og samarbeider vil du ha innsikt på tvers av en hel bransje (+)

- Vi trenger at det tilrettelegges for bedre samarbeid, enklere tilgang og transparens, slik at også bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen er med på å løfte landet gjennom å styrke tilgjengeliggjøring og deling av data.

Publisert

Stortingsmeldingen “Data som ressurs” fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet bidrar til å sette søkelys på data. Rapporten forklarer Norges strategi om å utnytte sin globale posisjon, hvor datadrevet økonomi i stor grad kan erstatte dagens oljeavhengige økonomi.

Bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen blir trukket frem i rapporten som en bransje som skårer lavt på innovasjon og reell utvikling i sin produktivitet sammenlignet med andre næringer. Dette er en bransje som sysselsetter over 250.00 mennesker og bidrar til om lag 600 milliarder kroner i omsetning. Inntektene er knyttet til leveranser, tjenester og handlinger i hele landet som involverer et utall aktører. Alt dette genererer millioner av datapunkter hvorav få fanges opp, samles, struktureres og analyseres.

Årsaken til dette skyldes i hovedsak at denne bransjen er svært fragmentert. Data blir gjerne lagt i tabeller i Excel og blir ikke utnyttet videre. Når data ikke realiseres, koster dette bransjen unødvendig tid og penger i mangel av innovasjon.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 449,- pr mnd.
Faktureres kun årlig.

Bestill her

2 brukere*
NOK 798,- pr mnd. / 399 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

3 brukere*
NOK 1 047,- pr mnd. / 349 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

Ønsker dere flere enn 3 brukere?Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.