BÆREKRAFT: TECO 2030 og Implenia har fått Enova-støtte til å utvikle nullutslippsløsninger for byggeplasser.
BÆREKRAFT: TECO 2030 og Implenia har fått Enova-støtte til å utvikle nullutslippsløsninger for byggeplasser.

En energibærer på fremtidens byggeplasser

TECO 2030 og Implenia Norge skal utvikle og teste hydrogendrevne løsninger som vil bidra til å redusere klimagassutslippene fra byggeplasser.

Publisert Sist oppdatert

Selskapene har fått 15,6 millioner kroner i støtte fra Enova som vil bli gitt over en periode på 2,5 år. Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA er takknemlige for den generøse støtten.

– Bygging av veier, tunneler, broer og annen transportinfrastruktur har til nå i stor grad vært avhengig av diesel som energikilde. Ved å bruke hydrogenbaserte brenselceller istedenfor dieselgeneratorer, kan byggeplasser blir mer klimavennlige fordi hydrogen kun slipper ut vanndamp og varm luft, sier han.

Kan bruke klimavennlig hydrogen

Som en del av prosjektet vil TECO 2030 utvikle en brenselcellegenerator med en strømproduksjonskapasitet på 0,8 MW, som kan erstatte dieselgeneratorer på byggeplasser. Implenia Norge vil gi TECO 2030 støtte og veiledning basert på sin lerfaring med anleggsarbeid og vil teste brenselcellegeneratoren på sine byggeplasser. Ifølge dem er brenselceller fremtidens motor og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp.

– Ved å bytte til brenselceller kan applikasjoner som i dag drives med dieselmotorer eller dieselgeneratorer bruke klimavennlig hydrogen istedenfor fossile drivstoff, og dermd bli helt utslippsfrie. Brenselceller fungerer uten å være tilkoblet strømnettet, og vil være like mobile og fleksible som tradisjonelle dieselgeneratorer, sier Enger.

Innovativ teknologi

Den norske regjeringen kunngjorde på starten av året en ny strategi for å øke innsatsen for å kutte utslipp fra byggeplasser i transportsektoren og har som mål at disse skal være fossilfrie innen 2025. Som en del av denne strategien vil de gjennom ulike støtteordninger bevilge midler til forskjellige pilotprosjekter.

– Prosjektet til Implenia og TECO 2030 vil fremme og demonstrere ny og innovativ teknologi som vil bidra til å realisere ambisjonene om at bygge- og anleggsplasser skal bli utslippsfrie, sier Tonje Foss, strategidirektør i Enova.

Bærekraft er én av Implenias grunnleggende verder. Implenia-gruppen har definert 12 bærekraftsmål som de ønsker å oppnå innen 2025, og de støtter fullt ut den norske regjeringens mål om at alle byggeplasser i transportsektoren skal være fossilfrie innen 2025.

Bærekraftig

Audun Aaland, administrerende direktør for Implenia Norge, sier at han gleder seg til å samarbeide med TECO 2030.

– Vi tror hydrogen vil komme til å spille en betydelig rolle som energibærer på fremtidens byggeplasser, og vi er stolte over at vi har mulighet til å ta en ledende rolle i denne bærekraftige innovasjonen sammen med TECO 2030, sier Aaland.

Powered by Labrador CMS