Jørn Are Skjelvan, leder for DNB Eiendom Nybygg, har stor tro på den nye digitale løsningen.
Jørn Are Skjelvan, leder for DNB Eiendom Nybygg, har stor tro på den nye digitale løsningen.

DNB lanserer digitalt verktøy for boligprosjekter

DNB lanserer i dag sin digitale løsning «Innsikt» for nyboligprosjekter. Den skal gi muligheter for raskere justering av blant annet markedsføring og prising av de nye boligene.

Publisert

–I dag baserer man seg mye på Excel-rapportering og sporadisk manuell oppfølging i nyboligprosjekter. Vårt nye verktøy Innsikt gir utbyggere mulighet til å følge prosjektene og gir oppdatert og riktig informasjon om prosjektet til enhver tid og erstatter ukentlige manuelle rapporteringer. Innsiktsløsningen tilbyr i hovedsak live salgsrapportering med nøkkelinformasjon om salgsgrad, hvilke type boliger som er solgt og ledige, samt snittpriser på disse, sier Jørn Are Skjelvan.

Han er leder for DNB Eiendom Nybygg og presenterer den nye løsningen for over 100 kunder under DNB Eiendoms julelunsj tirsdag.

Den web-baserte løsningen skal gi real time innsyn og tilgang til nøkkelinformasjon fra før markedsføringen begynner og gjennom hele salgsperioden. Alle som er involvert i boligprosjektet, det vil si investorer, meglere og andre rådgivere, får tilgang til Innsikt. Løsningen er utviklet av Codegarden AS. Bård Teigland, nåværende daglig leder i Codegarden, og tidligere salgs- og markedsdirektør i Selvaag Bolig, mener DNB Eiendom gjennom denne løsningen tar et viktig steg i å utnytte digitale løsninger

Noe av det som skal skape verdier gjennom den digitale løsningen, er nettopp det at man kan justere underveis som følge av bedre og raskere informasjon. Skjelvan trekker frem at tilgangen på salgsverdier, salgsandel i byggetrinnene og oversikt over hvilke leiligheter som er blitt solgt gir utbygger og megler et unikt styringsverktøy i prosjektet.

– Ved lansering av et nytt byggetrinn kan man se hvor mye man har solgt av de forskjellige leilighetstypene. Da kan man justere priser og noen ganger til og med endre fordelingen av de ulike leilighetene i prosjektet, sier Skjelvan.

– Med mer digital markedsføring, har vi også behov for instant rapportering. Da kan man tilpasse og justere markedsføringen underveis. Vi får også informasjon om hvem som er kjøpere, demografi og informasjon brutt ned på leilighetstyper. Slik kan vi bruke mer tid på å foreslå tiltak for å forbedre markedsføringen og øke salget. Det er viktig at vi bruker infoen vi opparbeider oss i prosjektene. Verktøyet skal hjelpe oss å jobbe iterativt både med markedsføring og prosjektutvikling, sier Skjelvan

DNB har brukt kun et halvt års tid på utviklingen av det digitale hjelpemiddelet. Skjelvan forteller at DNB ikke ønsket å bruke lang tid på å lage en fullstendig plattform.

– Vi prioriterte å komme raskt ut til markedet produktet, og så kan vi heller videreutvikle underveis sammen med brukerne og utbyggerne, sier Skjelvan.