DELT: Eiendomsbransjen er delt i synet på klimatiltak. Ill.: Glen Widing
DELT: Eiendomsbransjen er delt i synet på klimatiltak. Ill.: Glen Widing

Bransjen er delt i synet på nytten av klimatiltak

4 av 10 bedrifter ser på klima- og miljøarbeid som strategisk viktig, 3 av 10 svarer i varierende grad.

Publisert Sist oppdatert

Bedrifter i eiendomsbransjen er delt i synet på om miljøarbeid er strategisk viktig, viser en undersøkelse gjort for SpareBank 1 Østlandet.

– Bærekraft er en del av våre kredittprosesser. Gjennom samarbeid med eiendomsbransjen får vi ny og oppdatert kunnskap. Slik kan vi stille kundene de riktige spørsmålene om hvordan de jobber med temaer som miljø, klima og sosiale forhold. Vi gjør aktsomhetsvurderinger og visse krav må være oppfylt før bedriftene får lån hos oss, sier Karoline Bakka Hjertø, leder for bærekraft i SpareBank 1 Østlandet i en pressemelding.

LES OGSÅ: Bygger blokker ti meter fra havet

7 av 10 bedrifter på Østlandet mener det er lønnsomt å fokusere på bærekraft, viser bankens konjunkturbarometer. Samtidig oppgir 4 av 10 bedrifter at de ser på klima- og miljøarbeid som strategisk viktig, mens 3 av 10 svarer i varierende grad.

I eiendomsbransjen er svarene imidlertid mer polarisert enn i andre bransjer. Halvparten i eiendomsbransjen vurderer miljøarbeid som strategisk viktig, mens nær 4 av 10 vurderer det som lite viktig eller uviktig.

– Vi synes det er svært positivt at banken har fokus på dette og at vi i fellesskap kan bidra til å løfte bærekraftsarbeidet i bransjen, sier fagsjef Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom.

LES OGSÅ: Mange boliger til salgs, men ingen krise

I tillegg til Norsk Eiendom har Grønn Byggallianse, Enova og Kommunalbanken vært noen av aktørene som har deltatt i samarbeidet med SpareBank 1 Østlandet. Temaer på agendaen har vært klimarisiko for eiendomsbransjen, mulige støtteordninger og eksempler på grønne byggeprosjekter.

– Vi står foran en stor omstilling skal vi nå målene i Parisavtalen og bærekraftsmålene. Vi ønsker å samarbeide med eiendomsbransjen for å finne de gode løsningene, påpeker Karoline Bakka Hjertø.

LES OGSÅ: Bygger hytter for 150 mill på elvebredden

Forventningsundersøkelsen er gjennomført av Kantar TNS på vegne av SpareBank 1 Østlandet blant 2000 forbrukere og 1000 bedrifter på Østlandet. Undersøkelsen ble gjennomført i oktober/november 2019.

Se også Jens Ulltveit-Moe på Estate Play. Han advarer eiendomsbransjen mot å ikke ta klimakrisen på alvor.

Powered by Labrador CMS