SAMARBEID: Antje Wiegand i Skanska Bygg og Kristine Kaalen i Skanska Eiendomsutvikling møtes for første gang etter nesten ett år.
SAMARBEID: Antje Wiegand i Skanska Bygg og Kristine Kaalen i Skanska Eiendomsutvikling møtes for første gang etter nesten ett år.

Boligprosjekt ble «bygget» på Teams

Heldigitalt samspill mellom Skanska Eiendomsutvikling og Skanska Bygg i boligprosjekt Vario, førte til at prosjektet ble «bygget på Teams». Det ser de involverte mange fordeler med.

Publisert Sist oppdatert

Kristine Schaug Kaalen fra Skanska Eiendomsutvikling og Antje Wiegand fra Skanska Bygg, treffes på Sundtkvartalet fysisk for første gang, etter nesten ett år på hjemmekontor.

Men de har møttes daglig og jobbet tett sammen over lang tid. 
 


Oppblomstringen av smitte i fjor høst gjorde at det kun ble et raskt fysisk oppstartsmøte i Vario-prosjektet på Ensjø i Oslo, før det ble hjemmekontor. Det gjorde at de endret måten samspillet skulle gjøres på. 


– Vi gikk bort fra mail og bestemte oss for å bruke teams-plattformen aktivt i arbeidet med Vario. Møter på teams, alle dokumenter tilgjengelige med noen tastetrykk og all beslutningshistorikk liggende åpen. Fordelene er mange ved en heldigital arbeidsflyt, sier Kristine Schaug Kaalen, prosjektansvarlig for Vario i Skanska Eiendomsutvikling.


 
Arkitekt 4B og andre prosjekterende parter ble involvert i Teams-gruppene, og det ble laget maler og arbeidsflytsverktøy for å kunne holde all dialog så effektiv som mulig. 
 


Ny måte å jobbe på

– Fordelen med denne måten å jobbe på er at det er uvanlig kort vei til å ta beslutninger. I tillegg brukte vi konsulentene også i kalkylefasen for å forstå løsningsforslag og diskutere forbedringer kalkylegjengen så på, noe vi vanligvis ikke får til like enkelt. Det skaper en enda bedre kalkyleprosess fra bygg sin side. Vi sitter i et stort digitalt rom hvor alle kan nå hverandre digitalt hele tiden og skape utbryter-rom og dialog med alle, sier Antje Wiegand i Skanska Bygg. 
 


Skanska Teknikk har vært inne i prosjektet og tilrettelagt for god digital samhandling. De fasiliterte for bruken av digitale Post-it-lapper i form av programvaren Mural. På denne måten tok medarbeiderne med seg de velkjente arbeidsmetodene inn i det heldigitale prosjektet.

Deltagerne forteller også om en svært lav terskel for å ringe hverandre på Teams. Noe som ga dem prosjektromfølelsen av å gå bort til en kollega og prikke han eller hun på skulderen. 
 


Tar utfordringer på strak arm 
 


– Det var en utfordring i prosjektet på et tidspunkt, hvor vi ble nødt å gjøre ganske store endringer i plantegninger. Dette er jo noe som vanligvis, i den analoge arbeidsflyten, hadde krevet veldig mye tid. Kanskje to måneder. Vi klare å omstille oss og snu dette på rundt to uker. Det var på grunn av Teams at det gikk så fort. Det krever mye av en arkitekt å kaste seg rundt i den graden som ble gjort, men det gikk! De var jo allerede inkludert i måten vår å jobbe på, og dermed hadde de et større eierskap og nærhet til prosjektet. Vi kom fortere til spørsmålet om hva de faktiske behovene var og hvordan vi skulle løse dem, påpeker Kaalen.
 


Begge er enige om at de mest sannsynlig har kommunisert mye mer gjennom den digitale måten å gjøre samhandling på, enn hva de hadde gjort i et mer tradisjonelt fysisk format. De er også enige i at entreprenøren i dette tilfelle har følt like mye på de kommersielle kravene som eiendomsutvikling vanligvis gjør.

Ifølge dem fører dette til økt grad av eierskap for alle involverte parter. 
 Powered by Labrador CMS