49 LEILIGHETER: Neptune Properties vil bygge 49 leiligheter i Bogerudveien 15. Ill: Aart/SJ architects 
49 LEILIGHETER: Neptune Properties vil bygge 49 leiligheter i Bogerudveien 15. Ill: Aart/SJ architects 

Ber Neptune kutte enda mer

Plan- og bygningsetaten mener de foreslåtte boligblokkene på Bogerud i Oslo «ikke er godt nok tilpasset situasjonen».

Publisert

I oktober i fjor skrev Estate Nyheter at Neptune Properties vil bygge 49 leiligheter i Bogerudveien 15. I detaljreguleringsplanen argumenterer fagkyndig Aart/SJ architects med at ny bygningsmasse i all hovedsak er lokalisert innenfor fotavtrykket til eksisterende bygg, slik at tomtens naturverdier i liten grad påvirkes av det nye tiltaket. De to planlagte bygningene er på 3-4 etasjer, der øverste etasje er inntrukket både i plan og fasade. Etasjeantall er lavere enn eksisterende bebyggelse noe lengre mot øst i området.

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra Plan- og bygningsetaten (PBE) er forslaget revidert.

– PBE mener det er bra at høydene er redusert, men vi står fast på vår vurdering om at foreslåtte bebyggelser fortsatt er betraktelig høyere enn omkringliggende bebyggelse, og avviker fremdeles fra den eksisterende konteksten, uttalte etaten i møte om revidert planforslag.

Les også: Skal bygge boliger ved T-banestasjon

PBE synes det er positivt at leilighetene vender mot vest, «men antall store leiligheter (over 80 kvm) er fortsatt under leilighetsfordelingsnormen».

– Planforslaget legger opp til ca. 26 prosent store leiligheter, mens normen sier at minimum 40 prosent av leilighetene skal være 80 kvadratmeter BRA eller større. Normen gjelder for leiligheter i indre by, men skal brukes med nennsomt skjønn også i andre bydeler. Vi kan ikke se at det finnes gode grunner for å tillate en mindre andel store leiligheter på Bogerud enn hva vi tillater midt i byen, uttalte etaten i møtet.

PBE er positive til endringene som foreslås, «da vi mener de vil føre til et bedre prosjekt enn hva som er foreslått tidligere». Likevel mener etaten at endringene ikke er store nok til at de kan gå bort fra hovedvurderingene som ble gjort ved offentlig ettersyn, og som er grunnene til at de har fremmet eget alternativ: «Boligblokker ikke er godt nok tilpasset situasjonen, og at det derfor er nødvendig å stille alternativ med et volum og en typologi som er bedre tilpasset omgivelsene».

I tillegg mener etaten av avkjørselen i sør ligger tett opp mot garasjen på naboeiendommen, noe som gir «problematiske siktforhold ved avkjøringspunktet grunnet liten avstand til nabos garasje».