Juss:

MULIGHETER OG BEGRENSNINGER: Utvikler bør være klar over hvilke muligheter og begrensninger dispensasjoner representerer, skriver f.v. advokatfullmektig Anders Hilt, partner Tone Gjertsen, advokatfullmektig Hanne Hommedal, senioradvokat Gro Hauge og advokatfullmektig Inger Lise Mørch, alle DLA Piper.
MULIGHETER OG BEGRENSNINGER: Utvikler bør være klar over hvilke muligheter og begrensninger dispensasjoner representerer, skriver f.v. advokatfullmektig Anders Hilt, partner Tone Gjertsen, advokatfullmektig Hanne Hommedal, senioradvokat Gro Hauge og advokatfullmektig Inger Lise Mørch, alle DLA Piper.

UtviklingsABC – Del 39 – Dispensasjon (+)

I en serie artikler setter DLA Piper fokus på hva eiendomsutviklere bør være særlig bevisste på i ulike faser av et utviklingsprosjekt. Denne artikkelen omhandler dispensasjon i byggesak, det vil si unntak fra krav i plan, lov eller forskrift.

Det kan være risikabelt å basere et utviklingsprosjekt på dispensasjon, ettersom utvikler ikke har krav på dette. Likevel er det ofte nødvendig med dispensasjon for å realisere det ønskede prosjektet. Utvikler bør derfor være klar over hvilke muligheter og begrensninger dispensasjoner representerer.

Generelt

Hovedregelen er at et tiltak må være i samsvar med plan- og bygningslovgivningen for at bygningsmyndighetene skal kunne gi ett-trinnstillatelse eller rammetillatelse. Hverken loven eller vedtatte arealplaner tar høyde for samtlige forhold og fremtidige behov knyttet til arealbruk. Dette gjelder særlig i utviklingsprosjekter, som ofte er komplekse og hvor forutsetningene kan endres underveis i prosessen. Dersom det er behov for dispensasjon fra plan, men vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, kan endring av plan være en løsning, enten ved en fullstendig omregulering eller en mindre planendring.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 449,- pr mnd.
Faktureres kun årlig.

Bestill her

2 brukere*
NOK 798,- pr mnd. / 399 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

3 brukere*
NOK 1 047,- pr mnd. / 349 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

Ønsker dere flere enn 3 brukere?Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.