TYDELIG IDENTITET: Det overordnede konseptet for prosjekt har vært å etablere et flerbruker kontorbygg med en tydelig identitet i forhold til den omkringliggende bebyggelse. Ill: Arcasa Arkitekter
TYDELIG IDENTITET: Det overordnede konseptet for prosjekt har vært å etablere et flerbruker kontorbygg med en tydelig identitet i forhold til den omkringliggende bebyggelse. Ill: Arcasa Arkitekter

Skal bygge kontorbygg i Nydalen

Avantor har høye miljøambisjoner for prosjektet i Gullhaug Torg 5 i Nydalen.

Publisert Sist oppdatert

– Det overordnede konseptet for prosjektet har vært å etablere et flerbruker kontorbygg med en tydelig identitet i forhold til den omkringliggende bebyggelse. Bygget har flere kvaliteter; fleksibilitet i arealbruk for ulike leietakere, attraktive felles- og kontorarealer og gode dagslysforhold, skriver Arcasa Arkitekter i den estetiske redegjørelsen for prosjektet.

På vegne av Avantor har arkitektselskapet søkt om rammetillatelse for Gullhaug Torg 5 i Oslo. Eiendommen ligger i Nydalen, nærmere bestemt i det næringsområdet øst for Akerselva, nord for Gullhaugs torg og sør for Ringvei 3 over dalen.

– Området preges av relativt lukkede kontorbygg, ombyggede industribygg og enkelte bevaringsverdige trehus. I motsetning til området rundt Gullhaug Torg og sørover langs Akerselva er området ganske folketomt. Området er ikke en naturlig del av rekreasjonsområdet langs Akerselva, og svært få legger turen gjennom området hvis de ikke har et ærend på et av kontorene, skriver Arcasa Arkitekter i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten.

Les også: Bystyret kuttet 2 400 kvm 

Det omsøkte tiltaket har et bruksareal på tilsammen 12 803 kvadratmeter.

Avantor har høye miljøambisjoner for dette prosjektet. Energiklasse A og passivhusstandard skal legges til grunn. Bygget skal sertifiseres i samsvar med BREEAM-nivå Excellent. Bygget forsynes med nærvarme/-kjøling fra Nydalen Energisentral. Strømforsyning vil bli løst fra trafostasjon i Gullhaug Torg 4A.

Reguleringen tillater fem etasjer og én inntrukken etasje.

– Den eksisterende reguleringen fra 1995 tar utgangspunkt i en etasjehøyde, fra dekke til dekke, på knappe 3,2 m. For å kunne tilfredsstille dagens krav til kontorlandskap med fri høyde på minimum 2,7 m, trenger man større etasjehøyde. Vi ber om etasje høyde på 3,8 m samt en høy første etasje, skriver arkitektselskapet, som viser til at kommuneplanen kan akseptere en byggehøyde opptil 30 meter i knutepunkt.