VISSTE IKKE AT HAN FIKK DAGBØTER: Huseieren i Bærum fikk brev etter brev med varsel om dagbøter fra byggesaksavdelingen i kommunen. Bøtene kom etter hvert opp i 800.000 kroner. Huseieren godtar ikke kravet. (Ill. foto)
VISSTE IKKE AT HAN FIKK DAGBØTER: Huseieren i Bærum fikk brev etter brev med varsel om dagbøter fra byggesaksavdelingen i kommunen. Bøtene kom etter hvert opp i 800.000 kroner. Huseieren godtar ikke kravet. (Ill. foto)

Sendte varsel om dagbøter til e-postadresse som ikke var i bruk

Huseieren fikk ikke med seg at han var ilagt løpende dagbøter på 5000 kroner. - Kommunen har kjørt enveiskommunikasjon, sier huseierens advokat.

Publisert Sist oppdatert

I august i fjor omtalte Estate Nyheter at en huseier i Bærum var ilagt en tvangsmulkt på 800.000 kroner for å ha utført ulovlige tiltak på eiendommen sin. Byggesaksavdelingen fikk i 2019 et anonymt varsel om at huseieren i 60-årene var i ferd med å utføre byggetiltak som var søknadspliktige.

Byggesaksavdelingen sendte deretter et brev til huseieren, hvor de ba ham om en redegjørelse for tiltakene. Brevet ble sendt til mannen via Digipost, som er en digital postkasse.

Brevet ble ikke besvart, og kommunen fattet vedtak om pålegg om stans i arbeidene med øyeblikkelig virkning. Heller ikke dette brevet ble besvart, og kommunen varslet dermed om at de ville vurdere å ilegge tvangsmulkt hvis arbeidene ikke ble stanset

Mulkten ble fastsatt 50.000 kroner som engangsbeløp, samt 5000 kroner per dag hvis overtredelsene fortsatte.

Men arbeidene blir ikke innstilt og kommunen får ingen tilbakemelding fra huseieren. Etter hvert gjør en nabo av huseieren oppmerksom på at det løper en sak mot ham fra byggesaksavdelingen i kommunen.

På dette tidspunktet har det gått ett år siden kommunen startet saken. Huseieren sender en epost til kommunen, hvor han viser til at han ikke har mottatt noe brev fra kommunen, «med unntak av faktura på vann og renovasjon». Deretter oppgir mannen sitt telefonnummer og sin boligadresse, hvor han kan kontaktes.

Kommunen fortsetter deretter å sende brev til mannens digitale postkasse, og fatter i september 2019 vedtak om å iverksette dagbøtene på 5000 kroner med tillegg av tvangsmulkten på 50.000 kroner. Heller ikke dette brevet får mannen med seg.

I april 2020 er totalsummen på dagbøtene og engangsmulkten kommet opp i 800.000 kroner. Denne gangen sender kommunen faktura til mannens vanlige postkasse på hans hjemmeadresse.

Huseieren velger deretter å innhente juridisk bistand. I juni i fjor sendte advokat Helga Sophie E. Bocchetti i advokatfirmaet Salomon Johansen brev til byggesaksavdelingen i Bærum kommune på vegne av mannen, hvor kravet ble avvist.

Kommunen brukte deretter åtte måneder på å besvare klagen, og svarbrevet gjør kommunen det klart at kravet står ved lag.

Nå har Bocchetti på vegne av huseieren sendt et nytt brev til kommunen. Der kommer det frem at kommunens mange varslingsbrev ble sendt til en e-postadresse som ikke var i bruk.

BISTÅR HUSEIER: Advokat Helga Sophie E. Bocchetti.
BISTÅR HUSEIER: Advokat Helga Sophie E. Bocchetti.

- E-postadressen ble avsluttet i 2017, sier advokat Helga Sophie E. Bocchetti til Estate Nyheter.

Saken mot mannen startet i 2019, og kommunen har dermed sendt e-post til en adresse som ble avsluttet to år før dette.

Bocchetti sier at det foreligger dokumentasjon på at den aktuelle e-postadressen ble avsluttet i 2017.

- Det foreligger også dokumentasjon på at e-post som har blitt sendt til den aktuelle e-postadressen, har blitt automatisk besvart med en feilmelding om at den ikke er i bruk, sier advokaten og avslutter slik:

- Når kommunen fikk denne feilmeldingen, så kunne de sjekket opp i det. I stedet har Bærum kommune valgt å kjøre enveiskommunikasjon.

De nye anførslene fra huseieren og hans advokat ble sendt til kommunen denne uken. Det er ikke kjent hvordan Bærum kommune forholder seg til de siste momentene i saken.

Powered by Labrador CMS